Prof. dr hab. Józef Sawicki

note /search

Hydraulika-egzamin z 2011 A11

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1099

2011    A/11  1. Rurociągi i koryta otwarte - podobieństwa i różnice (w kategoriach hydrauliki)  2. Podstawowe różnice między równaniem Bernouliego dla cieczy lepkiej i nielepkiej  3. Wypływ cieczy przez otwór w ściance zbiornika  4. Współczynn...

Hydraulika-egzamin z 2011 B11

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

2011    B/11  1. Uśrednianie zmiennych w modelu ruchu jednowymiarowego  2. Sposób uwzględniania lepkości w równaniu Bernulliego  3. Wymiarowanie rurociągów – zasady ogólne  4. Klasyfikacja przelewów i jej wpływ na wymiarowanie przelewów  5. Prędkość rozchodzenia się zaburzenia w korycie otwartym  6...

HydraulikeEgzamin z 2011 C11

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

2011  C/11    1 równanie zachowania pędu dla strumienia  2. prędkość krytyczna i jej sens fizyczny  3. wypływ cieczy spod zasuwy  4. harfa nikuradsego  5. wzór Manninga  6. prędkość porowa.    ...

Pojęcie strumienia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

Pojęcie strumienia    Szczególny rodzaj wielkości fizycznej, określający intensywność przemieszczania się ładunku  w czasie (ang. Flux). Określenie to jest określeniem ogólnym szeroko stosowanym w nauce i  technice. Jednakże w mechanice ...

Wymiarowanie-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3325

WYMIAROWANIE RUROCIĄGU -  polega na zaprojektowaniu i dobraniu układu przewodów, które będą spełniac określone funkcje projektowe. Obliczniea  hydrauliczne rurociągów polegają na wyznaczeniu średnicy rur, prędkości przepływu, wydatku; przy załózeniach że ruch jest  ustalony i jednostajny. Przy wymi...

Równania Eulera od równania Naviera- Stokes’a

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

  gradp q v gradv v t v  1 *      v v gradp q v gradp v t v 2 1 ) * (         Czym się różnią równania Eulera od równania Naviera- Stokes’a Równanie Eulera:                                                                  Równanie Eulera jest to postać równania  zachowania pędu dla ...

Definicja naporu hydrostatycznego

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1771

Definicja naporu hydrostatycznego     Napór hydrostatyczny  siła  nacisku jaką  płyn  wywiera na daną powierzchnię. Siła ta jest  normalna  do  danej powierzchni. Parcie jest związane z  ciśnieniem  wzorem      -  wektor powierzchni 

Funkcja prądu

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

Funkcja prądu   Funkcja prądu ψ(x,y)  jest drugą wielkością charakteryzującą przepływy potencjalne. Równanie linii  prądu dla przepływu płaskiego                                   sprow...

Jak powstają równania Reynoldsa

 • Politechnika Gdańska
 • Mechanika płynów
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2457

Jak powstają równania Reynoldsa..  Stopień złożoności zmiennych stanu (min. Prędkości u) w ruchu burzliwym jest zbyt duży, by można  było opisać go matematycznie, dlatego wykorzystuje się lokalnie uśrednione zmienne stanu,  definiowane następującą relacją:                            Obliczoną w ten...

Ekonometria matematyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonometria Matematyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1967

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koszyk towarów, przestrzeń towarów, relacja słabej preferencji, pole preferencji konsumenta, relacja silnej preferencji. ...