Prof. dr hab. Joachim Józef Cieślik

note /search

Rola i funkcje układu nerwowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3059

ROLA I FUNKCJE UKŁADU NERWOWEGO W STEROWANIU PROCESAMI ROZWOJOWYMI Układ nerwowy pełni 3 podstawowe funkcje - czynności ośrodkowego układu nerwowego u człowieka są ściśle związane z 3 podstawowymi procesami: 1) odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu; 2) reagowan...

Biomedyka - wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3220

WYCHOWANIE - z biologicznego punktu widzenia jest to manifestowanie swoich zachowań; uniwersalizm genowy cechy człowieka; genetyczny indywidualizm każdy jest inny; Watson: „Patrz, jak natura i środowisko łączą się, żeby zrobić z nas lud...

Fazy rozwoju i poziom rozwoju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

3,1 mld ACTG - liczba nukleotypów w jednym genomie; 1 osobnik ma 2 genomy = 6,2 mld ACTG genom (genotyp) posiada normę reakcji osobnika: norma reakcji osobnika - jest to genetycznie zdeterminowany zakres możliwych, prawdopodobnych reakcji feno...

Rodzaje determinacji genetycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1400

RODZAJE DETERMINACJI GENETYCZNEJ (przekazu informacji genetycznej): determinacja genetyczna poligeniczna - tzn. taka, gdzie zespół genów (wiele genów) determinuje określoną cechę w taki sposób, że efekt fenotypowy tej cechy nie wynika wprost z samych właściwości danych genów, lecz z ich prawdopo...

Składniki źródłowe zmienności fenetypowej - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 987

DWA SKŁADNIKI ŹRÓDŁOWE ZMIENNOŚCI FENOTYPOWEJ składnik genetyczny (V G ) składnik środowiskowy (V E ) V P = V G + V E V - wariancja - miara zmienności; V P = V G + V E V P = V A + V D + V I + V Eog + V Es Ad. 1. Każdy allel danego genu określa pewne natężenie cechy. Jego wpływ na wielkość cech...

Układ neurohormonalny i procesy rozwojowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biomedyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3661

M ODEL DETERMINACJI MONOGENICZNEJ Dziedziczenie dominujące: - kiedy allel dominujący ujawnia danącechę, natomiast allel przeciwny - recesywny, jest normalny i tej cechy nie ujawni, który ujawni allel dominujący; MODEL CECHY OGRANICZONEJ PŁCIĄ Allele znajdują się w autosomach. Cechy, na które gen...