Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński

note /search

Finanse publiczne, a unia monetarna

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2303

Wykłady mogą stanowić bezcenny materiał do nauki z finansów publicznych. WYKŁAD 3 23.10.2010 1. Podstawowe zadania Eurosystemu (art. 127 TFUE) Do podstawowych zadań Eurosystemu należą: Definiowanie i realizacja polityki pieniężnej Unii Przeprowadzanie operacji walutowych Utrzymywanie oficjalnyc...

Polityka fiskalna

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Polityka fiskalna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3479

W pliku znajdziecie takie pojęcia, jak: gospodarcze funkcje państwa jako imperium; sprzeczności interesów przy rozdzieleniu funkcji imperium od dominum; podstawowe funkcje polityki fiskalnej państwa; zakres fiskalnej redystrybucji w Polsce; pojęcia deficytu budżetowego i deficytu sektora finansó...

Polityka fiskalna -wykłady

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Polityka fiskalna
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 4207

Prowadzący to prof. Jerzy Osiatyński. Notatka liczy 20 stron. Możemy z niej dowiedzieć się tego, jakie są gospodarcze funkcje państwa, podstawowe funkcje polityki fiskalnej państwa, problemy z optymalizacją alokacyjnej strony polityki fiskalnej, potrzeby pożyczkowe państwa netto i brutto. P...

Finanse publiczne i rynki finansowe - opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1057

Rozdział 1 - Podstawowe pojęcia Polityczne przetargi o kształt budżetu i jego wykonanie: - przetarg w przestrzeni gospodarczej (struktura dochodów i wydatków) - przetarg w czasie (jak rozkładać bieżące ciężary między obecne i przyszłe pokolenia) - przetarg instytucjonalny (zakres kompetencji p...