Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

note /search

Europejski Bank Centralny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1155

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY - Frankfurt nad Menem Historia: Powstał 01.01.1999 r. Jest związana z powstaniem Unii Gospodarczej i Monetarnej. Bank powstał w miejsce Europejskiego Instytutu Monetarnego, który działał od 1994 r. Działa na podstawie Traktatu oraz Statutu i Regulaminu. Charakter organu: ...

Europejski Bank Inwestycyjny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 854

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - Luksemburg Historia: Pojawił się na podstawie traktatów rzymskich, a więc w 1958 r. Podstawą istnienia jest art. 266 i 267 oraz statut. Charakter i skład organu: Nie jest instytucją Wspólnot. Jest bankiem m...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (Court of Justice) - Luksemburg Powstanie (historia): Trybunał powstał w 1952 r. na mocy Traktatu Paryskiego, jako organ europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Od 1957 r. zaczął funkcjonować jako instytucja trzech Wspólnot Europejskich. Podstawę działania stanowi...

Komisja Europejska - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1001

KOMISJA EUROPEJSKA (European Commission) - Bruksela Powstanie: Traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich (Rzymskie - o Wspólnocie Europejskiej i EURATOM-ie) nazywają ją po prostu Komisją. Traktat Paryski (o EWWiS) określił ją „Wysoką W...

Komitet ekonomiczno-społeczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY (Economic and Social Committee) - Bruksela Historia: Powstał w 1957 r. Komitet działa na podstawie traktatu (art. 257-262). Charakter i skład organu i status członka: Komitet nie jest instytucją Wspólnot Europejskich. Jest organem pomocniczym Rady i Komisji o charakter...

Komitet Regionów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

KOMITET REGIONÓW (Committee of the Regions) - Bruksela Historia: Został utworzony na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., a rozpoczął działalność w marcu 1994 r. Skład: Skład jest taki sam jak w przypadku Komitetu Ekonomiczno-Społecznego...

Rada Europejska - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

RADA EUROPEJSKA (European Council) Powstanie i obrady: Z wnioskiem o jej powołanie wystąpił prezydent Francji Valery Giscart d'Estaing - 10 grudnia1974 na jednej z konferencji szefów rządów i państw członkowskich WE. Propozycja została ...

Trybunał obrachunkowy - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY (Court of Auditors) - Luksemburg Historia: Działalność Trybunału Rewidentów Księgowych (Audytorów, Kontroli Budżetowej) rozpoczęła się p wejściu w życie traktatu z 22.07.1975 r. w sprawie reformy procedury budżetowej, czyli w 1977 r. Powstał w miejsce Komitetu Kontrolnego i Ob...