Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

note /search

Analiza otoczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2653

Zarządzanie strategiczne - Etapy zarządzania strategicznego: Analiza strategiczna Planowanie strategiczne Wdrażanie strategii Analiza strategiczna Zbiór działań diagnostycznych organizację i jej otoczenie w zakresie umożliwiającym zbudowanie planu strategiczne. Cechy analizy strategicznej Jedno...

Analiza potencjału przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1274

Zarządzanie strategiczne - wykład 8 Analiza potencjału przedsiębiorstwa Diagnozując wnętrze firmy wiemy co możemy zrobić. Unikalne zasoby, umiejętności, kluczowe kompetencje (dające trwałą przewagę konkurencyjną) Elementy strategii konkurencji Źródła przewag konkurencyjnych - Przewagi konkure...

Zarządzanie strategiczne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 987

Zarządzanie strategiczne - wykład Ewolucja zasobowej koncepcji przedsiębiorstwa Kiedyś to co było materialnie widoczne, a ich zużycie dość jednoznacznie mierzalne. Rozwój gospodarczy wykazał, że uwzględnienie tylko materialnych zasobów jest niewystarczające a konieczne jest uwzględnienie czynnikó...

Ewolucja zasobowej koncecji predsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 602

Ewolucja zasobowej koncecji predsiębiorstwa: W ubiegłym stuleciu zasobami uznawano najczęściej tylko to co było materialne widocznie a ich zużycie dość jednoznacznie mierzalne. Rozwój gospodarczy wykazał, że uwzględnienie tylko materialnych zasobów jest niewystarczające a konieczne jest uwzględnien...

Istota strategi 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1281

Zarządzanie strategiczne - Istota strategii Na podstawie analizy definicji strategii i praktyki gospodarczej można przyjąć, że na istotę strategii gospodarczej składają się następujące elementy: Plan działania Metoda postępowania Sformułowane są cele Przewidywane są środki służące do realizac...

Konkurencja-opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

Zarządzanie strategiczne - Otoczenie konkurencyjne Część otoczenia, które tworzą podmioty mające z przedsiębiorstwem powiązania kooperacyjne lub konkurencyjne Elementy otoczenia konkurencyjnego to: dostawcy, nabywcy, konkurenci (...

Zarządzanie strategiczne-sektor a branża

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3829

Zarządzanie strategiczne -wykład 6 Sektor a branża Istota sektora Mówimy: sektor hutniczy, s. Stoczniowy, s. Hotlarski Nazwa sektora związana jest z przedsiębiorstwem wytwarzającym takie same lub podobne produkty czy świadczące usługi Mówimy: przemysł komputerowy, samochodowy Nazwa sektora zwi...

Wartość dla nabywcy i koncepcja 7S

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

Zarządzanie strategiczne - W czerwonych oceanach: granice branży są określone i przyjęte znane są reguły gier konkurencyjnych Tutaj firmy starają się prześcignąć swoich rywali i zagarnąć większą część istniejącego popytu. W miarę jak przestrzeń rynkowa staje się coraz bardziej zatłoczona, persp...

Zarządzanie strategiczne-wstęp

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1463

Prof. J. Bieliński Słowa klucze programu wykładów: Strategia, myślenie strategiczne Plan, scenariusz Konkurencja Sektor Kluczowe nazwiska: Świat Michael E. Porter - analiza sektorowa, klaster G. Hammel, C. K. Praholad Henry Mintzberg - dążymy do pewnego wzorca R. Kaplan - strategicznakarta ...

Ewolucja zasobowej koncepcji przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 581

Ewolucja zasobowej konce p cji pr z edsiębiorstwa: W ubiegłym stuleciu zasobami uznawano najczęściej tylko to co było materialne widocznie a ich zużycie dość jednoznacznie mierzalne. Rozwój gospodarczy wykazał, że uwzględnienie tylko materialnych zasobów jest niewystarczające a konieczne jest uwzgl...