Prof. dr hab. Jerzy Andrzej Chmurzyński

note /search

Węglowce - omówienie IV grupy

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1029

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Węgiel, german, cyna, ołów, rozpowszechnienie, wybrane minerały, występowanie i otrzymywanie, metan, związki C z N i S....

Borowce - Fluorowce

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1099

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: borowce, połączenie boru z azotem, borowodory, połączenie boru z

Berylowce - druga grupa układu

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 910

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: minerały, wlaściwości fizyczne, charakterystyka budowy atomów berylowców, właściwości chemiczne, połączenia z siarką,

Azotowce i tlenowce

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 952

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: minerały, właściwości chemiczne, tlenki i tlenowe kwasy azotu, nawozy azotowe, ...

Roztwory buforowe

  • Politechnika Gdańska
  • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1624

Chmurzy_ski. Notatka składa się z 0 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: roztwory buforowe, mechanizm działania, pojemność bukorowa, obliczenia....