Prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski

note /search

Ciąg przestępstw - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 994

Ciąg przestępstw  polega na popełnieniu w podobny sposób, w krótkich odstępach czasu, dwóch lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, chciażby nieprawomocny, za któregokolwiek z tych przestępstw (chodzi o przestępstwa realizują...

Formy popełnienia przestępstwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 959

FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA Formy popełnienia przestępstwa formy zjawiskowe  postaci realizacji znamion typu czynu zabronionego (rozszerzają odpowiedzialność karną w zakresie podmiotowym) sprawstwo ("jednosprawstwo")...

Kary - omówienie (Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Kary w prawie karnym mówimy o tzw. karze kryminalnej  jest to sobista dolegliwość ponoszona przez sprawcę jako odpłata za popełnione przestępstwo, wyrażająca potępienie popełnionego przez niego czynu i wymierzana w imieniu państwa przez sąd katalog kar (pierwszeństwo mają mieć kary nie związane z...

Kontratypy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1078

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ  czyn wypełniający znamiona przestępstwa nie jest jednak w rzeczywistości przestępstwem, ponieważ na mocy przepisu prawnego lub utartej praktyki działanie takie uważane jest za zgodne z prawem. Są to tzw. Kontratypy :

Kradzież zwykła - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

kradzież zwykła  zabranie cudzej rzeczy ruchomej w celu przywłaszczenia (wyłącznie rzeczy mającej wartość ekonomiczną oraz stanowiącej czyjąś własność lub będącej przedmiotem ...

Nadzwyczajne złagodzenie kary - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

Nadzwyczajne złagodzenie kary  polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo wymierzeniu kary łagodniejszego rodzaju. zasady wymierzania kary złagodzonej : jeżeli czyn stanowi zbrodnię  sąd wymierza karę pozb.wol. nie niższą od 1/3 dolnej granicy ustawowego zagrożen...

Okoliczności wyłączające wine - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1204

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE WINĘ  chociaż działanie sprawcy jest zabronione to brak w nim elementu winy niepoczytalność  z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłucenia czynności psychicznych nie można w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowa...

Podmiot przestępstwa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1372

Podmiot przestępstwa wiek sprawcy art. 10 par. 1 KK  pomiotem przestępstwa może być jedynie osoba fizyczna, która ukończyła w chwili popełnienia czynu 17 lat (osoba poniżej 17 lat dopuszcza się tylko czynu karalnego  nie ponosi on odpowiedzialności karnej, a stosuje się wobec nigo środki wychwaw...

Podział przestępstw - przestępstwa indywidualne

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2261

Podział przestępstw ze względu na podmiot: przestępstwa powszechne  jest to takie przestępstwo, które każdy może popełnić (zaczyna się od "kto...") przestępstwa indywidualne  jest to takie przestępstwo, które wymaga posiadania specjalnej cechy indywidualne właściwe  ta szczególna ce...

Przesłanki uchylające karalność(Isem)

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Okoliczności uchylające karalność  sprawca popełnia przestępstwo, ale z mocy prawa nie jest dopuszczalne wymierzenie mu kary lub jej wykonanie immunitet materialny  bezwarunkowe uchylenie karalności. Jest trwały i bezwzględny. Uchyla odpowiedzialność karnosądową (ale nie dyscyplinarną) formalny (...