Prof. dr hab. Janusz Wywiał

note /search

Wykład - Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2639

Statystyka matematyczna prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał Wykład 1 Literatura: Z. Pawłowski „Statystyka” Z. Hellwig „Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej” M. Krzyśko „Statystyka matematyczna” Rao „Modele liniowe statystyki matematycznej” Aczel „Statystyka w zarządzani...

Wykład - Estymacja punktowa parametryczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1176

Statystyka matematyczna prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał Wykład 2 Estymacja punktowa parametryczna Szacujemy parametr Θ, który na możliwe wartości θ. /Każda rzeczywista funkcja

Wykład - Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1197

Statystyka matematyczna prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał Wykład 3 W przypadku estymacji i wariancji w populacji można wykazać, że jeśli , to: zatem statystyka daje nieobciążone oceny parametru . jest granicznie nieobciążonym esty...

Wykład - Statystyka matematyczna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 280
Wyświetleń: 896

Statystyka matematyczna prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał Wykład 5 lub - częstość występowania cech  z tablic Zadanie  estymacja Θ, dysponujemy : 1) - asymptotycznie nieobci...

Wykład - Estymowany parametr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 686

Statystyka matematyczna prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał Wykład 6 Estymowany parametr: Mamy 2 przypadki: 1) {(x1i,x2i); i=1,...,n} //w tym przypadku jest to jedna zmienna 2-wymiarowa czyli wartość oczekiwana i wariancja jest jed...

Wykład - Hipoteza sprawdzana i alternatywna do niej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 861

Statystyka matematyczna prof. zw. dr hab. Janusz Wywiał Wykład 7 Hipoteza sprawdzana i alternatywna do niej. Hipoteza - hipoteza sprawdzana Hipoteza - hipoteza alternatywna do . Prawdziwa jest hipoteza Podjęto decyzję o przyję...

Zadania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1386

Egzamin pisemny ze statystyki matematycznej wrzesień 2002 r. Zad 1. Ile osób należy wylosować do próby, aby z dokładnością do 4% i ufnością 0,95 ocenić przedziałowo wynik wyborczy ugrupowania jeżeli wiemy, że ugrupowanie uzyska 14% poparcie? Zad 2. W próbie prostej składającej się z 200 dwuosobo...