Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - strona 2

note /search

Wykład - Biosynteza kwasu mlekowego

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2261

Biosynteza kwasu mlekowego: - serwatka - produkty, odpady przemysłu mleczarskiego - melasa - skrobia - inulina dwa ostatnie dopiero po shydrolizowaniu enzymatycznym  Serwatka ma dużo laktozy...

Wykład - Dekstran, produkcja napojów mlecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2051

Dekstran - wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej 1953 -opatentowana przez Grunkal, Ingrman (Gronwell i Ingelman) Jest to grupa związków  - rozgałęzione homoglikany, cukrowce pochodzenia bakteryjnego (C6H10)n. Zbudowane z glukopiranozy połączonej wiązaniami glukozydowymi (tylko homoglukany) a...

Wykład - maślarstwo, serowarstwo, kapusta

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1148

Maślarstwo: - bakterie do zakwaszania śmietany. Odstój - mleko oddziela się od śmietany z wytworzeniem bakterii fermentacji mlekowych - masło ma specyficzny smak. Obecnie uzyskujemy słodką śmietanę - trzeba ją ukwaszać, stosuje się kultury - zakwas mleczarski - czyste szczepy. Dodawany do śmietany ...

Ogórki, fermantacja masłowa - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 945

Ogórki Ograniczona trwałość  - szybka technologia, 8 h od momentu zebrania. Szybko więdną  i zmniejsza się w nich zawartość węglowodanów. Te same zasady z pewnymi różnicami - bo zawartość cukru jest mniejsza niż w kapuście 1-2%. Fermentacja w zalewie, którą przygotowujemy sami - ubogie środowisko f...

Wykład - kryzys żywności

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

UDZIAŁ MIKROBIOLOGII PRZEMYSŁOWEJ I BIOTECHNOLOGII W WALCE Z KRYZYSEM ŻYWNOŚCIOWYM Pomimo tego że rolnictwo światowe osiągnęło w ostatnich czasach wiele sukcesów w zakresie wykorzystania metod genetycznych do selekcji wartościowych odmian zbóż co z kolei pozwoliło na zwiększenie wydajności plonów ...

Wykład - fermentacja acet-propionowa, kwas cytrynowy

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1134

FERMENTACJA ACETONOWO-BUTANOLOWA Składniki finalne: butanol, aceton, powstaje też etanol. Rozwój motoryzacja - wzrost zapotrzebowania na kauczuk -synteza chemiczna kauczuku z butadienu, a butadien z butanolu Aceton w okresie wojennym do produkcji materiałów wybuchowaych Butanol - rozpuszczalnik ...

Wykład - fermentacja glukonowa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1463

Fermentacja glukonowa Kwas glukonowy (2,3,4,5,6 pentahydroksykapronowy) może być wytwarzany w znacznych ilościach przez szereg organizmów głównie Gluconobacter oxydans, bakterie z rodzaju pseudomonas, gatunki grzybów niższych głównie Penicillium notatum i chrysogenum jak i grzyby z rodzaju Aspergil...

Wykład - fermentacja galusowa, penicilina, związki steroidowe, hormony...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1645

Fermentacja galusowa Tanaza enzym przekształcający taninę przy udziale drobnoustrojów do kwasu galusowego i glukozy Podstawowym celem produkcji enzymu w oparciu na drobnoustrojach jest pozyskiwanie przy jego udziale kwasu galusowego z materiału roślinnego zawierającego taniny. Jedna z najstarszych...

Wykład - enzymy, witaminy, karotenoidy i ergosterol

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1344

Amylozy największe znaczenie mają enzymy amylolityczne amylozy prod. przez grzyby nitkowate głównie Asparagillus ary.., A. niger, Rhizopus stolonifer, Saccharomycopsis; oraz przez bakterie: Bacillus Subtilis, B. licheniformis (odporne na temp, Enzymy te izoluje się z termofilów z gejzerów) enzymy...

Mikrobiologia przemysłowa - pytania na egzamin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 217
Wyświetleń: 707

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przebieg fermentacji, zacieranie słodu browarniczego, metody produkcji octu, szczepionki mleczarskie, rodzaje wina...