Prof. dr hab. Janusz Świerkocki

note /search

Funkcje dyplomatyczne i konsularne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1113

Prof. Janusz Świerkocki Protokół dyplomatyczny Wykład V – Funkcje dyplomatyczne i konsularne Tradycyjną funkcją misji dyplomatycznej była reprezentacja władcy/suwerena/króla/monarchy . Ponadto funkcją było prowadzenie rozmów/rokowa...

Korespondencja dyplomatyczna - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3759

Prof. Janusz Świerkocki Protokół dyplomatyczny Wykład IX – Korespondencja dyplomatyczna Części listu: 1. nagłówek (lewy górny róg) – adres, nazwa instytucji lub imię i nazwisko 2. adres odbiorcy (prawa strona) – imię i nazwisko...

Podpisywanie umów dwustronnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Prof. Janusz Świerkocki Protokół dyplomatyczny Wykład III – Podpisywanie umów dwustronnych Obowiązuje zasada alternatu (naprzemienności) – polega ona na tym, że umowę sporządza się w dwóch językach/egzemplarzach (w przypadku mało znanych języków występuje trzeci język, najczęściej angielski) i ...

Pytania na egzamin - Eksport

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 966
Wyświetleń: 1890

Prof. Janusz Świerkocki Teorie handlu międzynarodowego Egzamin 2013 1. Paradoks Leontiefa i jego znaczenie dla H-O? (W II grupie to samo pytanie) (str. 79) Jest to zaprzeczenie teorii H-O. Paradoks polega tutaj na tym, że twierdzenie H-O mówi o tym, że kraj eksportuje towary do produkcji który...

Handel wewnątrzgałęziowy - wykład - Przyczyny HWG

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1484

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład XIII – Handel wewnątrzgałęziowy Omawiane przez nas do tej chwili modele handlu międzynarodowego (z wyłączeniem niektórych teorii współczesnych, o czym za chwilę) zakładały, iż struktury handlu państw różnią się między sobą. Zgodnie ...

Korzyści skali produkcji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3654

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład XI – Korzyści skali produkcji Na wstępie należy odróżnić korzyści skali handlu od korzyści skali produkcji. Otóż KSP odnoszą się do procesu wytwarzania i mają jedynie pośredni wpływ na handel międzynarodowy, zatem i na korzyści skal...

Merkantylizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1974

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład VI - Merkantylizm Merkantylizm zaliczany jest do tradycyjnych teorii HMN. Jednak pod warunkiem, że w ogóle jest on teorią. Wielu naukowców skłania się ku opinii, że merkantyliz...

Polski handel zagraniczny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1204

Prof. Janusz Świerkocki Teorie Handlu Międzynarodowego Wykład V – Polski handel zagraniczny Punktem wyjścia w analizie handlu zagranicznego RP jest rok 1990 i zachodzące od 1989 roku przemiany gospodarcze. Dzięki realizacji planu Prof. ...

Przykładowe pytania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3003

Prof. Janusz Świerkocki Teorie handlu międzynarodowego Przykładowe pytania na egzamin 1) Przedstaw, jak się zmieniały poglądy na korzyści z handlu w tradycyjnych teoriach handlu międzynarodowego. Merkantylizm – korzyści z handlu odnoszą kraje, które potrafią uzyskać nadwyżkę eksportu nad impo...

Przykładowe zadania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2506

Prof. Janusz Świerkocki Teorie handlu międzynarodowego Przykładowe zadania na egzamin 1. Wg twierdzenia Rybczyńskiego wzrost zasobów jednego czynnika produkcji, przy stałych relatywnych cenach towarów, prowadzi do absolutnego zwiększenia produkcji: a) b) c) d) e) 2. Teoretycznie wzrost ...