Prof. dr hab. Janusz Bilski

Asymetria procesów wyrównawczych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2352

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XV – Asymetria procesów wyrównawczych Asymetria procesów wyrównawczych – trzecia przyczyna rozpadu systemu z Bretton Woods Asymetria - polega na tym, że nie ma mechanizmów które wymuszałyby na krajach nadwyżkowych uruchamianie procesów dostosow...

Definicje systemu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2205

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XI – Definicje systemu walutowego Definicja Rutkowskiego: System walutowy - definiuje system walutowy z punktu widzenia celów jego działania: Międzynarodowy system walutowy stanowi zes...

EBC definicja i zasady funkcjonowania - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2051

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XVI - EBC 1. Zasady funkcjonowania ESBC:   Federalny charakter - jest nadrzędny BC, Decentralizacja - decentralizacja działania - zadanie główne są podejmowane na szczeblu głównym, a pozostałe przez BC krajów członkowskich 2. Organy ESBC:...

Elementy systemu kursu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2149

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład II – Elementy systemu kursu walutowego 1. Pieniądz – jednostka walutowa pełniąca funkcję podstawy systemu, czyli oficjalny denominator systemu kursu (EUR, SDR – przede wszystkim jako denominator w krajach

Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2373

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład IX – Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego !!! 1. Bimetalizm: Bimetalizm- system który funkcjonował od starożytności. Zakła...

Interwencje walutowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4270

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład VIII – Interwencje walutowe Interwencje walutowe są to działania podejmowane przez władze monetarne, polegające na operacjach kupna-sprzedaży walut w celu realizowania określonej polityki kursowej. Interwencje to jeden z największych problemów....

Kursy walutowe - wykład - Kurs parytetowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3549

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład I – Kursy walutowe Kurs walutowy - to cena, jaką płacimy w walucie zagranicznej za jedną jednostkę waluty krajowej. 1. Rodzaje kursów: Kurs parytetowy – występował w gospodarce światowej od 1944 roku do 1978 roku. Jest to urzędowo ustalona rela...

Liberalizacja obrotów kapitalowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 938

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XVII – Liberalizacja obrotów kapitalowych Jest to znoszenie ograniczeń i kontroli zawierania transakcji finansowych między krajami. Podmiotem liberalizacji są:  Obroty rejestrowane na rachunku bieżącym bilansu płatniczego  Obroty rejestrowane...

Międzynarodowy system walutowy po II wojnie światowej - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1232

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Wykład XII – Międzynarodowy system walutowy po II wojnie światowej Okres 1 - obejmuje 20-25 lat po wojnie, do poł lat 60-tych; MSW funkcjonował bardzo sprawnie, zrealizowano właściwie wszystki...

Możliwe pytania na egzamin - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Janusz Bilski
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 1792

Prof. Janusz Bilski Finanse Międzynarodowe Możliwe pytania na egzamin 1. Asymetria procesów wyrównawczych Przyczyny kryzysu systemu z Bretton Woods 2. Przyczyny powstawania nierównowag zewnętrznych 3. Funkcje pieniądza międzynarodowego (strefa prywatna, strefa publiczna) 4. Definicja Międzyn...