Prof. dr hab. Jan Zabłocki - strona 2

Łacińskie paremie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

Łacińskie paremie: ABITER DICTA - szczególne, niepowtarzalne, incydentalne cechy rozstrzyganego przypadku AD HOC - w tym wypadku ANALOGIA IURIS - analogia z prawa ANALOGIA LEGIS - analogia z ustawy ARGUMENTUM A CONTRARIO - jeśli kogoś i tylko jego dotyczy pewien zakaz lub nakaz zachowania, to i...

Łacińska terminologia prawnicza-opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 945

ab intestato - dziedziczenie beztestamentowe, ustawowe, instytucja prawa spadkowego działająca tylko gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. abolitio - puszczenie w niepamięć, podarowanie, zniesienie np kary. accessio - polaczenie dwoch rzeczy na skutek czego powstaje 3 rzecz. Jeden ze sposobów...

Łacińska terminologia prawnicza-tłumaczenia 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1232

ŁACINA W TERMINOLOGII PRAWNICZEJ       Nauki historyczne ius (iuris) - iura (pl.)  prawo ius - fas   prawo boskie - prawo ludzkie (tworzone przez ludzi) ius iura   prawo w sensie dzieła prawników (w okresie poklasycznym) ius leges prawo w sensie prawa tworzonego przez cesarzy (w okresie poklasy...

Łacińska terminologia prawnicza- tłumaczenia 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

Zobowiązania i prawo handlowe Vinculum iuris- „węzeł prawny”; cecha zobowiązania opisująca jego względny charakter - węzeł zobowiązania łączył ze sobą tylko ściśle oznaczone osoby: wierzyciela (creditor) i dłużnika (debitor); Nb 265 Obligare- obowiązywać; związywać, przywiązywać. In natura- a) w n...

Lista przetłumaczonych terminów łacińskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

1.Accesio cedit principali -rzecz przyłączona przypada głównej. 2.Actor sequitor forum rei -dla powoda właściwy jest sąd pozwanego. 3.Audiatur et altera pars -należy wysłuchać także strony przeciwnej. 4.Bis de eadem re agere non licet -nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie. 5.C...

Chronologia ustroju Rzymu i historii prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

WSTĘP Chronologia ustroju Rzymu i historii prawa. Ustrój: - okres królewski - 753-509 r. p.n.e. - okres republikański - 509-27 r. p.n.e. - okres pryncypatu - 27 r. p.n.e. - 284 r. n.e. - okres dominatu - 284-476(zachód)/1453(wschód) r. n.e. Historia prawa: - okres prawa archaicznego - 753-26...

Okres królestwa i okres republiki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Okres KRÓLESTWA (753 - 509 r. pne) : Państwo na małym obszarze (Rzym i jego okolice) CIVITAS rządzone przez królów . Stanowisko ich słabło w miarę rozwoju Zgromadzeń Ludowych ( COMITIA ) i Senatu rozszerzenie liczby obywateli mających prawa polityczne poza krąg arystokracji rodowej (

Rozwój systemu urzędów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

Wykształcił się specyficzny system urzędów (najważniejsi 2 konsulowie) - wszyscy urzędnicy wybierani przez Zgromadzenie Ludowe na 1 rok a urzędy były kolegialne - na dany urząd powoływano co najmniej 2 osoby miało to na celu zapobieganie powstaniu tyrani i. Urzędnicy byli bezpłatni i odpowiedzialni...

Ustrój państwa w pryncypacie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

USTRÓJ PAŃSTWA W PRYNCYPACIE Princeps („I obywatel Rzymu”) skoncentrował w swoim ręku władzę trybuna ludowego (nietykalność, prawo zwoływania Senatu i przewodniczenia jego obradom, inicjat...

Starożytny Rzym - wstęp

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

STAROŻYTNY RZYM Początki państwa rzymskiego są podobne do ustroju greckich polis Rzym początkowo rozwijał się jako państwo-miasto ( CIVITAS ), potem stopniowo powiększał swoje terytorium. Rozwój terytorialny wymuszał zmiany w systemie władzy i organizacji zarządzania państwem początkowa monarchia p...