Prof. dr hab. Jan Wiktor

note /search

Marketing międzynarodowy - zagadnienia na egzamin

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 4501
Wyświetleń: 12236

...Motywy prawne (polityczne) mają charakter formalnych uwarunkowań decyzji przedsiębiorstwa dotyczących ewentualnej internacjonalizacji swej działalności. Wyraża się to w tworzeniu przez system władzy politycznej odpowiedniego porządku prawnego, wyznaczającego ramy dopuszczalnych i możliwych za...

Zarządzanie marketingiem

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1925

Zarządzanie marketingiem - notatki z wykładu - prof. dr hab. Jan Wiktor Nowy Sącz - 2008 r. Istota i funkcje marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Misja i rynek przedsiębiorstwa. Analiza rynku w zarządzaniu marketingiem. Analiza tendencji mian w makrootoczeniu i mikrootoczeniu przeds...

Wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek Unii Europejskiej
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1722

WYKŁAD 1 - PODSTAWY TEORII… Koncepcja B. Balassy: 5 form integracji regionalnej Strefa wolnego handlu - integracja dwóch lub więcej państw, polegająca na zniesieniu ceł i wszelkich ograniczeń ilościowych w wymianie handlowej pomięd...

Rynek UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2667

Informacje zawarte w pliku poruszają zagadnienia takie jak: formy integracji regionalnej, efekty integracji, optymalny obszar walutowy, jednolity rynek wewnętrzny, zasady funkcjonowania jrw, trzy filary UE, zakres i narzędzia ochrony konsumenta, przesłanki i cele ochrony konkurencji, instrument...

Marketing międzynarodowy - Strategia standaryzacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 798
Wyświetleń: 5894

Ekwiwalencja BM Problem równoważności badań prowadzonych w różnych kulturach. Trudności mogą się pojawić przy określaniu celu badań i problemu badawczego. Ekwiwalencja pojęciowa, w różnych krajach, różnych kulturach jedno i to samo pojęcie może bowiem oznaczać odmienne rzeczy. Różnorodne kultury ...

Pytania

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1561

zestaw 1 formy integracji wg ballassy (5 form) struktura białej księgi i znaczenie dla JRW korzyści dla przedsiebiorców z wprowadzenia euro zestaw 2 przesłanki wprowadzenia wspolnego rynku zakaz porozumień kartelowych i ich ocena kryterium ...

Wspólny rynek- prezentacja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek Unii Europejskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: regiony i branże najlepiej rozwinięte przyciągają najlepszą siłę roboczą i większość kapitału, a regiony słabiej rozwinięte – pozostają mniej atrakcyjne programy przeciwdziałania: programy pomocowe, polityka regionalna UE. Obszar, który najlepiej ...