Prof. dr hab. Jan Marian Pluta

note /search

Dynamika ruchu obrotowego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1736

DYNAMIKA RUCHU OBROTOWEGO 1.Specyfika ruchu obrotowego Z ruchem obrotowym spotykamy się równie często jak z ruchem postępowym - zaczynając od otwierania drzwi, poprzez obracające się koła rowerów, samochodów czy pociągów, kręcące się wirniki silników elektrycznych, wirujące śmigła samolotów i hel...

Efekt Halla

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2240

Efekt Halla i pole magnetyczne w materiałach Ciekawym zjawiskiem, zaobserwowanym przez E. H. Halla jeszcze przed odkryciem elektronu (1879r) jest powstawanie na ściankach przewodnika różnicy potencjałów poprzecznej w stosunku do kierunku przepływu prądu, kiedy przewodnik ten umieścimy w prostopad...

Fale materii, model atomu Bohra

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1582

Fale materii de Broglie'a i model atomu Bohra W roku 1924 francuski fizyk Louis de Broglie wystąpił z sugestią istnienia fal materii. Opierając się na dwoistej naturze światła wysunął śmiałą hipotezę, że cechy korpuskularno-falowe nie stanowią wyłącznie własności promieniowania, ale mogą być przy...

Grawitacja - Newton

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1638

GRAWITACJA 1.Sformułowanie prawa grawitacji przez Newtona Sformułowanie prawa powszechnego ciążenia zwanego też prawem grawitacji jest drugim epokowym dziełem Izaaka Newtona. (Pierwsze - to zasady dynamiki) Za trzecie można uznać połączenie dwóch pierwszych, czyli stwierdzenie równoważności masy gr...

Własności i modele jąder atomowych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

Własności i modele jąder atomowych Własności jąder atomowych Rutherford w swym słynnym doświadczeniu odkrył istnienie jądra atomowego, którego ładunek równy jest ładunkowi elektronów w atomie, a rozmiary okazały się być prawie punktowe w porównaniu z rozmiarami atomu. Traktując

Kwantowa natura promieniowania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

Efekty pokazujące kwantową naturę promieniowania Katastrofa nadfioletu Kiedy podgrzewamy kawałek pręta metalowego np. w ogniu kuchenki gazowej, zauważamy, że już po chwili pręt staje się ciepły, następnie gorący, następnie zaś zaczyna świecić początkowo światłem czerwonym, potem coraz bardziej zb...

Mechanika płynów - Równanie ciągłości

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2989

MECHANIKA PŁYNÓW 1. Statyka płynów W pierwszej części naszych rozważań sformułujemy prawa obowiązujące dla tzw. cieczy doskonałej, tj. nieściśliwej i nielepkiej. W wielu przypadkach rozważania nasze możemy też zastosować do gazów - tam, gdzie ich ściśliwość nie odgrywa istotnej roli. Rozpoczniemy o...

Pole elektryczne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1351

POLE ELEKTRYCZNE Prawo Coulomba Na początek ważna uwaga.   Siła oddziaływania wzajemnego ładunków elektrycznych zależy od ośrodka, w którym ładunki te się znajdują.  Modyfikacja pola elektrycznego przez ośrodki materialne będzie przedmiotem naszych szczegółowych rozważań. Na początek będziemy za...

Prąd elektryczny - amper

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1141

PRĄD ELEKTRYCZNY Natężenie i gęstość prądu Odwróćmy kierunek naszej analogii. Kiedy pomiędzy dwoma naładowanymi przewodnikami (zbiornikami wody)  występuje różnica  potencjałów elektrycznych (poziomów wody), to następuje przepływ ładunków elektrycznych (masy wody) od przewodnika (zbiornika) o wyższ...

Prawa pola magnetycznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1211

Prawa pola magnetycznego i pole magnetyczne solenoidu Do ilościowego opisu własności pola magnetycznego wprowadzono wektor zwany wektorem indukcji magnetycznej, . Wektor ten charakteryzuje pole magnetyczne podobnie jak wektor , czyl...