Prof. dr hab. Jan Łoboda

note /search

Notatki z wykładu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1827

GEOGRAFIA EKONOMICZNA Kierunki rozwoju geografii: regionalny - wydzielenie jednostek terytorialnych o jednorodnym charakterze i zwartych przestrzennie, ekologiczny - badanie wzajemnego oddziaływania środowiska przyrodniczego i społeczeństwa, przestrzenny - przestrzenne struktury i procesy oraz ...

Opracowany egzamin

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

ZESTAW I 1. Metodologia geogr. ekonomicznej. Funkcje, kierunki: Geografia jest dualna, odnosi się do praw natury i praw człowieka(geografia fizyczna); prawa rynku, rodziny, ekonomiczne, społeczne(geografia ekonomiczna). Metodologia g. ekonomicznej- zjawiska społeczne, oddziaływanie, kierowanie s...

Egzamin - podział pracy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1442

ZESTAW I 1. Metodologia geogr. ekonomicznej. Funkcje, kierunki 2. Przestrzeń 3. Rodzaje i czynniki lokalizacji 4. Środowisko geogr. i jego wpływ na gospodarowanie 5. Sposoby przezwyciężania międzynarodowego podziału pracy na podstawie handlu zagranicznego: Polski, Czech i Słowacji ZESTAW II 1. Orie...

Odpowiedzi do egzaminu - Geografia ekonomiczna

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1673

ZESTAW I 1. Metodologia geogr. ekonomicznej. Funkcje, kierunki Geografia ekonomiczna jako nauka : pierwotnie geografia pełniła funkcję opisową. Potem pojawiła się druga funkcja - poznawcza (opisywanie i poznawanie). Trzecia funkcja geografii - praktyczna - celem było zdobycie rynków surowcowych, ry...