Prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster

note /search

Najważniejsze traktaty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1785

NAJWAŻNIEJSZE TRAKTATY Traktat z Maastricht(Traktat o Unii Europejskiej) 7.02.1992 - uroczyste podpisanie w Maastricht 1.11.1993 - data wejścia w życie Jego konstrukcja opierała się na 3 filarach nośnych: I. przepisach dotyczących już istniejących Wspólnot lecz poszerzający ich funkcje, II. post...

PRAWO INSTYTUCJONALNE UE- Galster,PORZĄDEK PRAWNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2114

PORZĄDEK PRAWNY UE V.1.Źródła prawa UE ACQUIS COMMUNAUTAIRE - wspólnotowy dorobek prawny wraz ze sposobami jego rozumienia i stosowania, a także: polityka, orzecznictwo, zwyczaje, wartości leżące u podstaw funkcjonowania UE. Do a.c. należą: -prawo pierwotne, -prawo pochodne, -um.międzynar. z pań...

STATUS PRAWNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1799

. STATUS PRAWNY erygowana na Wspólnotach Europejskich (WE); UE jest następcą prawną WE, kontynuatorem osobowość prawna na mocy art. 47 TL ius tractatuum ius legationis w każdym z pań.czł. posiada zdolność do cz.pr. (pozycja przewidziana dla krajowych osób prawnych) locus standi - uczestnic...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2674

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE IV.1. UWAGI WSTĘPNE pojęcie instytucji zamiennie używane jest z pojęciem organu - art. 13, 17 TUE instytucja jest rozumiana także jako zespół norm określających pewne stosunki prawne, np. i. obywatelstwa, członkostwa w stowarzyszeniu antecedencji (rodowodu) instytucji n...

UE A PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1631

UE A PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE III.1. KOMPETENCJE I ICH PODZIAŁ transfer kompetencji jest podstawową zasadą pr.europ. art. 5. TUE - zasada kompetencji powierzonych (atrybucyjnych) Artykuł 5. 1. Granice kompetencji Unii wyzna...

ZASADY PRAWA UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo instytucjnalne Unii Europejskiej
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2093

ZASADY PRAWA UE brak definicji zasady, różne podejście należy przyjąć, iż zasady, są to normy nadrzędne aksjologiczne ze względu na wagę zawartych w nich treści ich wiążącej wykładni dokonuje TS UE rola: wyrażanie podst.wartości systemu pr. UE, szczególna rola w procesie stosowania i interpretac...