Prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek

note /search

Co to jest maszyna - podział maszyn - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 4333

Maszyna to urządzenie techniczne zawierające mechanizm lub zespół mechanizmów we wspólnym kadłubie służące do wykonania określonej pracy mechanicznej lub przetwarzania energii silnik - maszyna wytwarzająca energie Maszyna robocza - maszyna pobierająca

Kotły i silniki parowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1519

Kotły i silniki parowe Kocioł parowy to naczynie zamknięte, w którym pod działaniem energii cieplnej woda przechodzi w parę o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego, a para ta jest użytkowana na zewnątrz kotła. Występuje tutaj zamiana energii ...

Pompy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2891

Pompą nazywamy maszynę roboczą, która kosztem energii silnika napędowego przenosi ciecz z poziomu niższego na wyższy. Działanie pompy opiera się na wytworzeniu różnicy ciśnień miedzy przestrzeniami ssajacymi i tłoczącymi pompy za pomocą ruchomego elementu pompy Podział pomp - objętościowe ^tłokow...

Rodzaje i zasada działania silników - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1694

1. Maszyna a silnik; istota funkcjonowania silnika, kryteria podziału silników. Maszyna jest to urządzenie, posiadające ruchome części, które pozwalają na jednej formy energii na drugą. Silnik zamienia energię pierwotną na pracę mechaniczną. Silniki dzielimy na: a) ze względu na rodzaj przetwarzan...

Turbiny wodne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 238
Wyświetleń: 707

Turbiny wodne: akcyjne i reakcyjne. (zmieniają e pot wody na e. mech) Turbiny wodne są to maszyny, które przetwarzają energię wody na energię mechaniczną, aby uzyskać energię mech woda musi być spiętrzona w sposób naturalny lub sztuczn...

Suwnica pomostowa i bramowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1659

SUWNICA POMOSTOWA I BRAMOWA 1 - konstrukcja nośna (blachownica lub kratownica) 2 - mechanizm podnoszenia (wciagarka) 3 - wózek jezdny mech. Podnoszenia 4 - mechanizm jezdny suwnicy 5 - tor jezdny 6 -

Urządzenia transportowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1323

URZĄDZENIA TRANSPORTOWE Ś.T. dalekiego (poj. Szynowe, statki...), bliskiego (dźwignice, przenośniki...), Obiekty (są to fizyczne jednostki transportowe), Infrastruktura( budowle i drogi) PODZIAŁ Ś.T.: - ś.t. o zasięgu nieograniczonym, - ś.t. o zasięgu ograniczonym[o ruchu przerywanym(dźwignice - n...

Zasady kontrukcji maszyn - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

Podstawowe zasady konstrukcji maszyn. Konstrukcja jest to zespół cech obmyślonych ze względu na określonąfunkcję maszyny. Proces tworzenia maszyny nazywamy konstruowaniem. Zbiór informacji o strukturze maszyny będący opisem ich budowy nazywamy zespołem cech konstrukcyjnych. Cechy konstrukcyjne:- ...

Silniki spalinowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1246

Silniki spalinowe Silniki spalinowe przekształcają energie cieplną paliw na pracę mechaniczną. SA to silniki o spalaniu wewnętrznym, co oznacz, że paliwo spalane jest w cylindrze roboczym silnika, bądź też w komorze spalania stanowiącej ca...

Obiegi termodynamiczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Termodynamika
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1722

Obiegi termodynamiczne Obiegiem (lub cyklem) termodynamicznym nazywamy zespół kolejnych przemian, po wykonaniu których stan rozpatrywanego układu powraca do stanu początkowego. Geometrycznie obieg jest przedstawiony w postaci linii zamkniętej. Obieg jest odwracalny, jeżeli składa się składa wyłączn...