Prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak

note /search

Mechanika teoretyczna - ściąga

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2170

Zjawiska związane z występowaniem tarcia w układach mechanicznych. Tarcie zwiększa na ogół możliwość utrzymania ciała w równowadze. Zwiększa liczbę możliwych położeń równowagi. Jeśli uwzględnimy tarcie to będziemy mieli do czynienia już nie z nierównościami a z układami równań, co prowadzi do łatwie...

Aksoidy bryły w ruchu płaskim - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1589

Aksoidy bryły w ruchu płaskim Środkom obrotów chwilowych figury płaskiej odpowiadają osie obrotów chwilowych bryły, które są prostopadłe do ruchomej figury płaskiej. Osie te w układzie ruchomym utworzą powierzchnię walcową, którą nazywamy aksoidą ruchomą. Podobnie proste prostopadłe do płaszczyzny ...

Dynamika punktu materialnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1099

Dynamika punktu materialnego. Przyspieszenie środka ciężkości. Dynamika punktu materialnego:  - promień krzywizny toru w danym pkt. równanie ruchu pkt. Materialnego nieswobodnego przyrost pędu pkt. materialnego równy jest elementarnemu impulsowi siły działającej na ten pkt. w przypadku, gdy na pk...

Metoda Cremony wyznaczania sił w kratownicach płaskich.

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2205

Metoda Cremony wyznaczania sił w kratownicach płaskich.Cech charakterystyczne:każdemu prętowi kratownicy odpowiada w planie sił Cremony równoległy odcinek, określający wartość napięcia w odpowiednim pręcie.Dla każdego węzła kratownicy w planie sił Cremony odpowiednikiem jes...

Metoda Rittera wyznaczania sił w kratownicach płaskich.

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 4242

Metoda Rittera wyznaczania sił w kratownicach płaskich. Metoda ta pozwala na bezpośrednie określenie napięcia w dowolnym pręcie kratownicy, niezależnie od obciążenia pozostałej części. Jeśli kratownica daje się przeciąć przez trzy pręty nie wyc...

Metody wyznaczania sił w prętach kratownic płaskich

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2450

Metody wyznaczania sił w prętach kratownic płaskich. Najprostszą kratownicą sztywną jest kratownica trójkątna, w której znajdują się trzy pręty i trzy węzły. Dowolną kratownicę sztywną możemy otrzymać z trójkątnej, dołączając do istniejących węzłów nowe prętu w ten sposób, że każde dwa nowe pręty t...

Porównanie składowych prędkości i przyspieszenia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Porównanie składowych prędkości i przyspieszenia punktu w układach: biegunowym i naturalnym. Zakładamy iż pkt. A porusza się w płaszczyźnie OXY i że jego położenie określamy, za pomocą współrzędnych biegunowych „r” i „”. Prędkość „v” tego punktu rozłożymy na dwie składowe „vr” i „v”. Pierwsza z t...

Prawo zmienności energii punktu materialnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2149

Prawo zmienności energii punktu materialnego Energia kinetyczna właściwa jest każdemu stanowi mechanicznemu punktu i zależy od jego prędkości. Punkt materialny, który w danej chwili ma pewną prędkość, ma też pewną określoną energię kinety...