Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna - strona 2

Chemia fizyczna - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: stała naczynka konduktometrycznego, ruchliwość jonowa, przewodność jonowa, dysocjacja wody, przewodnictwo elektrolityczne....

Teorie szybkości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: równanie Arheniusa, teoria Archeniusa, teoria zderzeniowa, teoria stanu przejściowego, funkcja rozkładu....

Ogniwa stężeniowe - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: ogniwa stężeniowe, wzór Hendersona, wzór z przenoszeniem, katoda, anoda....

Chemia fizyczna - kolokwium - Stopień dysocjacji

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przewodność właściwa, przewodność molowa, stopień dysocjacji, rozpuszczalność, przewodność elektrolityczna....

Chemia fizyczna - wykład - Elektrolit

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 504

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: elektrolity właściwe, elektrolity potencjalne, dysocjacja, półprzewodnik, procesy elektrodowe....