Prof. dr hab. inż. Tadeusz Niedziela

note /search

Wykład - maszyna indukcyjna

  • Politechnika Warszawska
  • Elektrotechnika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1106

podaj relacje pomiedzy pradem zwarcia Iz I napieciem zwarcia Uz a pradem znamionowym IN i napieciem znamionowym UN transformatora trofazowego Napiecie znamionowe przy kworum przez uzwojenia zwart...

Moc bierna - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Elektrotechnika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 938

podaj i objaśnij wzór na współczynnik pobieranej mocy biernej indukcyjnej P - moc czynna U - napięcie I - prąd Jakie niekorzystne zjawiska związane są z przesyłaniem mocy czynnej P oraz mocy biernej Q - zwiększenie strat mocy czynnej - zwiększenie spadków napiec w sieci - ograniczenie możliwości...

Wykład - transformator

  • Politechnika Warszawska
  • Elektrotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

Narysuj schemat transformatora jednofazowego dwuuzwojeniowego z uzwojeniami Nawiniętymi zgodnie oraz przeciwnie oraz oznacz wytworzone strumienie magnetyczne. a) zprzeciwnie b) zgodnie Jakiego typu wykonuje się uzwojenia transformatorów i jak ...

Wykład - twierdzenia

  • Politechnika Warszawska
  • Elektrotechnika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Twierdzenie Thevenina napiecia zastępczego Ez oraz impedancji zastępczej Zz Twierdzenie Thevenina - dowolny aktywny obwód liniowy można od strony wybranych zacisków ab zastąpić obwodem równoważnym, złożonym z szeregowo połączonego je...

Opracowanie - definicja mocy

  • Politechnika Warszawska
  • Elektrotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Podaj wzór na moc czynną P, bierną Q i pozorna S jako funkcję napięcia przewodowego Up oraz prądu przewodowego Ip pobieraną przez odbiornik trójfazowy symetryczny gwiazdowy. Narysuj układ...