Prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman

note /search

Zastosowanie reguły faz do układu trójskładnikowego- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Ćwiczenie XIII: ZASTOSOWANIE REGUŁY FAZ DO UKŁADU TRÓJSKŁADNIKOWEGO opracowanie: Urszula Lelek-Borkowska Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest poznanie metod opisu i wyznaczania równowag międzyfazowych w układzie trójskładnikowym. Pojęcia podstawowe Pojęcia podstawowe i regułę faz Gibbsa...

Adsorpcja oran u metylowego na weglu aktywowanym- laboratorium

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Adsorpcja oran˙ u metylowego na weglu aktywowanym z ‘ Celem pomiar´w jest sprawdzenie mo˙ liwo´ci opisu adsorpcji oran˙ u metylowego na weglu o z s z ‘ aktywowanym za pomoca‘ izotermy Langmuira. Stezenie oran˙ u metylowego w ro...

Równowaga ciecz- ciecz w układzie trójskładnikowym- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratoorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1582

RÓWNOWAGA CIECZ-CIECZ W UKŁADZIE TRÓJSKŁADNIKOWYM TRÓJKĄT GIBBSA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie krzywej równowagi ciecz-ciecz oraz cięciw równowagi w układzie trójskładnikowym (woda, etanol, toluen), w stałej temperaturze. Toluen tworzy z wodą w temperaturze pokojowej układ o o...

Prawo podziału Nernsta- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2128

Ćwiczenie numer 5 Temat: Prawo podziału Nernsta Opracowanie wyników: Obliczamy dokładnie stężenia kwasu octowego [mol/dm3], w wyjściowym roztworze i warstwie wodnej układu: kwas octowy – woda –

Analiza termiczna- instrukcja do ćwiczenia - aparatura

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA Analiza termiczna Cele ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest sporządzenie i omówienie diagramu równowag fazowych ciecz ciało stałe układu dwuskładnikowego Bi-Sn. Analiza termiczna polega na ogrzewaniu lub chłodzeni...

Rozpuszczalność ciał stałych w cieczach- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

28.03.2013 CZWARTEK Skład grupy: 1. Angelika Staniak 2. Katarzyna Stanisławska Prowadzący: dr inż. Marek Dąbrowski Ocena: ROZPUSZCZALNOŚĆ CIAŁ STAŁYCH W CIECZACH 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie równowagi ciecz-ciało stałe w układach dwuskładnikowych. 2. Wykonanie ćwiczeni...

Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy- ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1442

___ ~ r- - _ Badanie kinetyki reakcji inwersji sacharozy Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest wyznaczenie stałej szybkości oraz energii aktywacji reakcji inwersji sacharozy. Opis metody: Roztwory związków optycznie czynnych (jak np. sacharozy, glikozy, fruktozy) posiadają właściwość skręc...

Wyznaczenie momentu dipolowego metodą Guggenheima i Smitha- ćwiczenia...

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1981

Wyznaczenie momentu dipolowego metodą Guggenheima i Smitha Celem ćwiczenia jest wyznaczenie trwałego momentu dipolowego wybranego związku organicznego. Metoda pomiaru Metoda Guggenheima i Smitha wyznaczenia trwałego momentu dipolowego oparta jest na pomiarze stałej dielektrycznej i współczynni...

Przewodność roztworów elektroliów- instrukcja do ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

PRZEWODNOŚĆ ROZTWORÓW ELEKTROLITÓW Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie przewodności elektrolitycznej κ i molowej Λ elektrolitu mocnego (wybranego z zestawu: HCl, NaOH, NaCl, CH3COONa) i słabego (CH3COOH), graficzne wyznaczenie