Prof. dr hab. inż. Stanisław Wydymus

note /search

Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4004

...Istota ryzyka kredytowego w szerokim ujęciu ryzyko kredytowe oznacza niebezpieczeństwo, iż dłużnik nie wypełni zobowiązań i warunków umowy, narażając wierzyciela na powstanie straty finansowej. w wąskim ujęciu ryzyko kredytowe ok...

Statystyka międzynarodowa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 2828
Wyświetleń: 5663

STATYSTYKA OPISOWA StatystykaStatystyka opisowa Statystyka matematycznaLosowanie (pomiar)Populacja generalna Próbka (rezultaty potencjalnych pomiarów) (rezultaty pomiarów) Statystyka opisowa zajmuje się wstępnym opracowaniem wyników po...