Prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło

Banki arabskie- prezentacja

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynki finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Notatka porusza między innymi zgadaneinia takie jak: bankowość arabska jako bardzo młody system finansowy, kolejne to Szariat do którego zaliczmy: Święta księga muzułmanów – Koran, opinie prawne wydawane przez muzułmańskich duchownych, zbiór opow...

Rynki finansowe - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynek finansowy
Pobrań: 679
Wyświetleń: 5271

1. Ze względu na zakres uregulowań prawnych rynki dzielimy na:• formalne • nieformalne• giełdowe 2. Papiery wartościowe są dokumentami:• nośnikami stwierdzającymi określone prawa majątkowe• nośnikami stwierdzającymi określone prawa finansowe 3. Wierzytelności pieniężne to:• weksle • obligacje 4. P...

Rynki finansowe u prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynek finansowy
Pobrań: 679
Wyświetleń: 8806

W pliku znajdują się pytania i odpowiedzi na egzamin. Jest ich w sumie 152 a dotyczą takich tematów jak: podział rynków, papiery wartościowe i ich cechy, wierzytelności pieniężne, cechy systemu finansowego opartego na funkcjonowaniu rynków papierów wartościowych, weksel - jego funkcje i rodzaje, kry...

Kolokwium z rynków finansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6860

6-stronowy plik .docx zawiera rozwiązany test wielokrotnego wyboru z przedmiotu rynki finansowe, który prowadzi prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Test zawiera około 43 pytania pogrupowane tematycznie. Tematy jakich dotyczy to: p...