Prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka

note /search

Pytania na egzamin - Równania Maxwella

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1267

RÓWNANIA MAGNETOSTATYKI rot H = J rot E = 0 Potencjał wektorowy pola magnetycznego B =rot A Cechowanie Coulomba: div A =0 Równanie Poissona rot(1/μ rota)=J Dla ośrodków liniowych i izotropowych Równanie Laplace'a Dla materiałów ferromagnetycznych

Pytania na egzamin - Całkowe przekształcenie Fouriera

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wybrane zagadnienia teorii obwodów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1575

Całkowe przekształcenie Fouriera - metoda częstotliwościowej analizy sygnałów, ustalająca relacje miedzy dziedzina czasu i dziedzina częstotliwości. Całkowe przekształcenie Fouriera jest określone parą następujących transformacji: Niech zmienna ωε(- - pulsacja: X(jω)= ## x(t)=1/2 Wiążą one sygnał x...

Sprawozdanie Filtry (sem. I)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wybrane zagadnienia teorii obwodów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Laboratorium Wybranych Zagadnień Teorii Obwodów Wykonał: Kaleta Michał Ćwiczenie : Filtry Rok: I (S2) Grupa: 2 Data wykonania: 10.06.2010 Schemat projektowanego obwodu Filtr pasywny dolnoprzepustowy Butterwortha 2-rzędu Dane do zadania f g = 879 kHz  częstotliwość graniczna Rozwiązanie anali...

Sprawozdanie analiza czasowa i częstotliwościowa (sem. I)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wybrane zagadnienia teorii obwodów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1582

Wybrane zagadnienia teorii obwodów laboratorium, ćwiczenie 1 PSpice: analiza czasowa i analiza częstotliwościowa Michał Kaleta 1. Na czym polega analiza czasowa (Transient), a na czym częstotliwościowa (AC Sweep)? Jakie parametry symulacji określa się w powyższych analizach i jakie mają one znaczen...

Sprawozdanie stan przejściowy nieustalony (sem. I)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wybrane zagadnienia teorii obwodów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1008

Laboratorium Wybranych Zagadnień Teorii Obwodów Wykonał: Kaleta Michał Ćwiczenie : Stan Przejściowy (nieustalony) Rok: I (S2) Grupa: 2 Data wykonania: 10.06.2010 Schemat zaprojektowanego obwodu: Parametry obwodu: I 0 = 6 [mA] X = 6 f = 879 [Hz] R 0 = 10 [Ω] - prąd na rezystorze R 0 Po cza...

Sprawozdanie Stany nieustalone (sem. I)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wybrane zagadnienia teorii obwodów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

Laboratorium Wybranych Zagadnień Teorii Obwodów Wykonał: Kaleta Michał Ćwiczenie : Stany Nieustalone(1) Rok: I (S2) Grupa: 2 Data wykonania: 10.06.2010 Schemat projektowanego obwodu: Parametry obwodu: R 0 =100Ω. Na R 0 występuje stan n...