Prof. dr hab. inż. Roman Magda - strona 6

Metody organizacji procesu projektowania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1428

Metody organizacji procesu projektowania. 1)synektyka (W.Gordon, USA 1961) Celem tej metody jest wykorzystanie spontanicznego myślenia i odczuwania do badania i przekształcania zadań projektowych. Metoda trudna, kosztowna, pracy grupowej, rozwiązuje zadania nowatorskie i nie tradycyjne. Zakres dział...

Metody systematyczno-heurystyczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

Metody systematyczno-heurystyczne 1)M. morfologiczna (karty morfologicznej) Celem: tej met. Jest znalezienie nowych rozwiązań problemu, który miał już wcześniej jakieś rozwiązanie ale uznajemy je za niezadowalające, chodzi o poszerzenie obszaru poszukiwań i wzbogacenie zbioru rozwiązań dopuszczalny...

Metody wspomagające określanie wymagań projektowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1400

Metody wspomagające określanie wymagań projektowych Proces określania wymagań można rozłożyć na dwie fazy: - określenie listy wielkości, na których wartości należy narzucić ograniczenia, - określenie tych granic, czyli przedziałów dopuszczalnych poszczególnych wartości Metody wspomagające 1 lub ...

Ocena rozwiązań projektowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190

Ocena rozwiązań projektowych Niezbędnym warunkiem poprawnego projektowania jest możliwość oceny dobroci cząstkowych rozwiązań projektowych i całego projektu. Oceny rozwiązania dokonujemy drogą oceny jego własności (cech). Własność wybieramy zgodnie z ustalonym uprzednio „zbiorem wymagań”, na podstaw...

Podstawowy cykl projektowania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Podstawowy cykl projektowania Doświadczenie uczy, ze w praktyce projektowania korzysta się z pewnych określonych zasad projektowania oraz posługuje się zasadami nauk, które dotyczą projektowanych przedmiotów i są niezbędne do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów projektowych. Analiza różnyc...

Rodzaje projektowania spotykane w praktyce

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1827

Rodzaje projektowania spotykane w praktyce Projektowanie wyrobów mechanicznych - wyrobem mechanicznym jest układ materialny uzyskany dzięki zabiegom którym poddano przedmioty materialne w celu zrealizowania określonego zamysłu wyrobu. Po dokonaniu studiów i prac wstępnych oraz analizy krytycznej za...

Rodzaje wymagań projektowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

Rodzaje wymagań projektowych Wymagania funkcjonalne Wynikają wprost z przeznaczenia projektowego obiektu (i jego funkcji) i z konieczności dopasowania obiektu do otoczenia, a w szczególności do współdziałających układów technicznych, źródeł energii i pomieszczeń. Wymagania te opisują stopień dostos...

Test odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1330

1.Projektowanie wyrobów budowlanych obejmuje: a)projektowanie wyrobów b)projektowanie obiektów c)projektowanie zespołów obiektu d)projektowanie procesów e)żadna z powyższych odp nie jest prawidłowa 2.Wsród procesów technologicznych wyróżnić można procesy: a)maszynowe b)aparaturowe c)typu ch...

Wybór i optymalizacja w projektowaniu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1897

Wybór i optymalizacja w projektowaniu. W procesie wyboru występuje wiele uwarunkowań i ograniczeń np: ograniczona informacja, ogr. środki na realizacje, ogran. kwalifikacje projektanta, konieczność znalezienia racjonalnego kompromisu między sprzecznymi wymaganiami stawianymi wybieranym obiektom Na ...

Zmienne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Zmienne, jakimi operuje projektant lub konstruktor w procesie projektowania. Zmienne da się podzielić na trzy zbiory: cech konstrukcyjnych, właściwości konstrukcyjnych i zmiennych stanu. Cechy konstrukcyjne są minimalnym zbiorem zmiennych, których wartości jednoznacznie określają konstrukcję. Są t...