Prof. dr hab. inż. Roman Magda - strona 5

Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa Celem restrukturyzacji organizacyjnej i zmian systemu zarządzania jest dostosowanie wewnętrznych struktur i procedur w przedsiębiorstwie do realizacji przyjętej strategii. Współcześnie, istotą tej restrukturyzacji jest nie tyle lepiej rozdzielić no...

Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstwa - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstwa Restrukturyzacja własnościowa zajmuje szczególne miejsce w procesie polskich przemian po 1990 r. Zasadniczym, ogólnym celem restrukturyzacji własnościowej były i są nadal przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstw i związane z t...

Restrukturyzacja zasobów przedsiębiorstwa - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Restrukturyzacja zasobów przedsiębiorstwa Celem restrukturyzacji zasobów, a zwłaszcza majątku rzeczowego i zasobów ludzkich, jest zwiększenie ich produktywności i elastyczniejsze, odpowiadające rynkowym kryteriom weryfikacji, dostosowanie przedsiębiorstwa do warunków prowadzonej działalności. Pr...

Analogie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

Analogie Szukanie analogii polega na wykrywaniu podobieństwa miedzy różnymi elementami ze względu na ich własności które są abstraktami. Współczesna psychologia uznaje analogię jako fundamentalną formę myślenia. Szukanie i formułowanie analogii jest podstawowym operatorem synektyki. Analogię trakt...

Bazy danych w projektowaniu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1008

Bazy danych w projektowaniu Baza danych- to zestaw uporządkowanych informacji przechowywanych w stałej pamięci komputera. Główne funkcje baz danych (implementacje) w przemyśle to: a)obszar zarządzania przedsiębiorstwem, w tym produkcją. Systemy: MRP II/ERP, PPC, tryb on-line b)obszar zarządzania tec...

Charakterystyka elementów składowych dzia_łania projektowego

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

Charakterystyka elementów składowych działania projektowego. Zadania projektowe określają główne wymagania stawiane przedmiotowi projektowanemu oraz istniejące ograniczenia, a niekiedy także i wymagania podmiotowi projektującemu. Powinno ono tak być ujęte, aby stworzyć podmiotowi projektowanemu war...

Dekompozycja w projektowaniu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Dekompozycja w projektowaniu Struktura dekompozycyjna. Umożliwia podział zadań na autonomiczne zadania o mniejszym zakresie, które mogą być wykonywane przez różnych projektantów. Można stwierdzić że korzystając z 3 podstawowych struktur pokazanych w tej pracy, można zbudować pełny opis działań w ka...

Gra ze słowami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

Gra ze słowami Współcześni badacze (np. Mc Luhan. Chomskij zgodnie wskazują podstawową rolę języka (semantyki słów. gramatyk,, », procesie rozumienia otaczającego nas świata. Nasze wyobrażenia o tym. co jest i co może być (co projektujemy) zależą od użytych słów do nazwania i opisu rzeczy. Zatem o...

Metody ściśle heurystyczne w projektowaniu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1190

Metody ściśle heurystyczne w projektowaniu 1)Metoda pytań(checklist) Służy do stymulowania wyobraźni twórcy za pomocą pewnych ogólnych pytań, na które próbuje on sobie odpowiedzieć. Przykładowy zestaw pytań: a)istota problemu b)inne zastosowanie c)przystosować d)zmodyfikować e)zwiększyć f)zmniejszy...

Metody heurystyczne koncypowania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Konstrukcja maszyn i projektowanie inżynierskie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2520

Metody heurystyczne koncypowania Podział heurystycznych metod koncypowania Metody heurystyczne koncypowania można podzielić na: - metody do pracy indywidualnej lub grupowej. - metody ogólne lub metody wyspecjalizowane, ukierunkowane na pewne klasy problemów projektowych (np. metoda rozmieszczeni...