Prof. dr hab. inż. Roman Magda - strona 4

Istota restrukturyzacji produktowej - omówienie zagadnienia

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

Istota restrukturyzacji produktowej Cel -zmiany w dotychczasowe] ofercie przedsiębiorstwa i restrukturyzacja w u kładzie produkt-rynek. Celem prostych zmian w ofercie (portfelu produktów) przedsiębiorstwa było: -zwiększenie produkcji i sprzedaży dóbr generujących większość jego dotychczasowych...

Istota restrukturyzacji rozwojowej - omówienie zagadnienia

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Istota restrukturyzacji rozwojowej. Restrukturyzacja rozwojowa była oparta na decyzjach strategicznych przedsiębiorstwa, obejmowała okres od dwóch do pięciu lat i m. in. Cechowało ją: -dokonywanie na szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych, nawet wykraczających poza dotychczas...

Istota restrukturyzacji zatrudnienia - omówienie zagadnienia

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Istota restrukturyzacji zatrudnienia. Celem restrukturyzacji zatrudnienia jest obniżenie kosztów oraz jego maksymalne dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa, wynikających z funkcjonowania w zmiennym, wysoko konkurencyjnym otoczeniu. Prowadząc do zmian w zakresie czynnika ludzkiego, jako szcze...

Podstawowe elementy programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

Podstawowe elementy programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W okresie transformacji najczęściej występujące elementy programu restrukturyzacji to: 1. Podstawowe wyznaczniki (misja, wizja, główne cele) strategii przedsiębiorstwa. 2. Najważniejsze cele i charakter restrukturyzacji przedsiębior...

Prywatyzacja przedsiębiorstw - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Prywatyzacja przedsiębiorstw Prywatyzacja w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji polega na: 1.Zbywaniu należących do skarbu państwa akcji lub udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji, 2.Rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przeds...

Restrukturyzacja a benchmarking - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Restrukturyzacja a benchmarking. Praktyczna metoda wprowadzania zmian przez porównywanie się przedsiębiorstwa z najlepszymi: -Ukierunkowane na wzrost operacyjnej i strategicznej efektywności. -Prowadzido reorientowania kultury przedsiębiorstwa na zagadnienia uczenia sięr wzbogacania umiejętnośc...

Restrukturyzacja a reengineering - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Restrukturyzacja a reengineering. Reengineering: 1.Pozbawiona barier metoda rozwiązywania problemów. 2.Zakłada nowy model działalności przedsiębiorstwa. 3.Nie ma na celu naprawy, firma zaczyna wszystko od nowa. 4.Kluczowe znaczenie ma od...

Cele i założenia koncepcji kompleksowego zarządzania jakością

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Restrukturyzacja a TQM. Cele i założenia koncepcji kompleksowego zarządzania Jakością (TQM): 1.TQM koncentruje się na wymaganiach klientów. 2.Klient wewnętrzny jest tak samo ważny jak klient zewnętrzny. 3.Jakość określa się jako pełne zaspokojenie ustalonych wymagań klientów przy najniższych ko...

Restrukturyzacja naprawcza i rozwojowa przedsiębiorstwa - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Restrukturyzacja naprawcza i rozwojowa przedsiębiorstwa Celem restrukturyzacji naprawczej jest odwrócenie niekorzystnych tendencji ekonomicznych, głównie braku płynności finansowej. W warunkach polskich do głównych właściwości restrukturyzacji naprawczej, która najczęściej miała na celu za...

Restrukturyzacja operacyjna w przedsiębiorstwie - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Restrukturyzacja operacyjna w przedsiębiorstwie Restrukturyzacja operacyjna obejmuje zmiany w podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, określanej zyskiem lub stratą operacyjną, i znajduje swoje odbicie w zmianach stanu i struktury aktywów przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja operacy...