Prof. dr hab. inż. Roman Magda - strona 3

Istota restrukturyzacji produktowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

Istota restrukturyzacji produktowej Cel -zmiany w dotychczasowe] ofercie przedsiębiorstwa i restrukturyzacja w u kładzie produkt-rynek. Celem prostych zmian w ofercie (portfelu produktów) przedsiębiorstwa było: -zwiększenie produkcji i sprzedaży dóbr generujących większość jego dotychczasowych...

Istota restrukturyzacji rozwojowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Istota restrukturyzacji rozwojowej. Restrukturyzacja rozwojowa była oparta na decyzjach strategicznych przedsiębiorstwa, obejmowała okres od dwóch do pięciu lat i m. in. Cechowało ją: -dokonywanie na szeroką skalę zmian jakościowych i strukturalnych, nawet wykraczających poza dotychczas...

Istota restrukturyzacji własnościowej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Istota restrukturyzacji własnościowej. (prywatyzacja) Restrukturyzacja własnościowa zajmuje szczególne miejsce w procesie polskich przemian po 1990 r. Zasadniczym, ogólnym celem restrukturyzacji własnościowej były i są nadal przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstw i związ...

Istota restrukturyzacji zatrudnienia - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Istota restrukturyzacji zatrudnienia. Celem restrukturyzacji zatrudnienia jest obniżenie kosztów oraz jego maksymalne dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa, wynikających z funkcjonowania w zmiennym, wysoko konkurencyjnym otoczeniu. Prowadząc do zmian w zakresie czynnika ludzkiego, jako szcze...

Podstawowe elementy programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa - Kontr...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Podstawowe elementy programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W okresie transformacji najczęściej występujące elementy programu restrukturyzacji to: 1. Podstawowe wyznaczniki (misja, wizja, główne cele) strategii przedsiębiorstwa. 2. Najważniejsze cele i charakter restrukturyzacji przedsiębior...

Restrukturyzacja a benchmarking - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476

Restrukturyzacja a benchmarking. Praktyczna metoda wprowadzania zmian przez porównywanie się przedsiębiorstwa z najlepszymi: -Ukierunkowane na wzrost operacyjnej i strategicznej efektywności. -Prowadzido reorientowania kultury przedsiębiorstwa na zagadnienia uczenia sięr wzbogacania umiejętnośc...

Restrukturyzacja a reengineering - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 469

Restrukturyzacja a reengineering. Reengineering: 1.Pozbawiona barier metoda rozwiązywania problemów. 2.Zakłada nowy model działalności przedsiębiorstwa. 3.Nie ma na celu naprawy, firma zaczyna wszystko od nowa. 4.Kluczowe znaczenie ma od...

Restrukturyzacja operacyjna w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

Restrukturyzacja operacyjna w przedsiębiorstwie Restrukturyzacja operacyjna obejmuje zmiany w podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, określanej zyskiem lub stratą operacyjną, i znajduje swoje odbicie w zmianach stanu i struktury aktywów przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja operacy...

Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa Celem restrukturyzacji organizacyjnej i zmian systemu zarządzania jest dostosowanie wewnętrznych struktur i procedur w przedsiębiorstwie do realizacji przyjętej strategii. Współcześnie, istotą tej restrukturyzacji jest nie tyle lepiej rozdzielić no...

Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Roman Magda
 • Restrukturyzacja jednostek ochrony zdrowia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Restrukturyzacja własnościowa przedsiębiorstwa Restrukturyzacja własnościowa zajmuje szczególne miejsce w procesie polskich przemian po 1990 r. Zasadniczym, ogólnym celem restrukturyzacji własnościowej były i są nadal przekształcenia w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstw i związane z t...