Prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski

note /search

Górnictwo ogólne - zagadnienia

 • Politechnika Śląska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3353

docx. Notatka w formie wykładów zawiera takie informacje, jak: przedziały szybu, górnictwo ogólne, wyrobiska górnicze pod względem ich przeznaczenia, tąpania, przyczyny wywołujące tąpnięcia, występowanie zaburzeń tektonicznych, zanieczyszczenie atmosfery, deformacje górotworu, teorie prognozowani...

Urabianie skał - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2856

Temat: 9. Urabianie skał. Urabianie skał jest jedną z zasadniczych operacji górniczych. Od najdawniejszych czasów górnicy doskonalili zarówno sposoby urabia­nia skał, jak i narzędzia służące do tego celu. Od wydajności urabiania zależy wydajność całego procesu wydobywania kopaliny użytecznej, czyli ...

Zasady eksploatacji złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1484

Temat 15: Eksploatacja podziemna złóż węglowych. Temat 15.1. Pojęcie eksploatacji górniczej i wybierania. Budowa kopalni i wszystkie prace w niej prowadzone służą jednemu celowi, którym jest pozyskiwanie minerału użytecznego dla potrzeb człowieka, czyli eksploatacji górniczej. Obiektem eksploatacj...

Obudowa wyrobisk - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1827

Temat: 15. Obudowa wyrobisk górniczych. Zadania i znaczenie obudowy wyrobisk górniczych. Glównym zadaniem obudowy górniczej jest: - ochrona ludzi zatrudnionych w wyrobiskach górniczych przed uderzeniem odłamkami skał opadającymi ze stropu i ociosów, - zabezpieczenie przed zawałem, - zapewnienie ...

Sprawozdanie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Metrologia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3080

Temat pracy to analiza błędów systematycznych. Zajęcia odbywają się na Politechnice Świętokrzyskiej, a prowadzi je dr inż. Piotr Strzałkowski. Informacje zawarte w notatce to: pomiar średnicy wałka metodą różnicową, pomiar średnicy podziałowej gwintu przy użyciu wałeczków pomiarowych, poprawka ...

Cel i zadania górnictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1197

Temat: 1. Cel i zadania górnictwa Przez górnictwo rozumie się obecnie: - celową działalność człowieka, - naukę, - zawód. Górnictwo jako celowa działalność człowieka. Jest ono gałęzią przemys­łu, zajmującą się wydobywaniem ze skorupy ziemi surowców mineral­nych zwanych kopalinami i doprowadzeniem ...

Cele i zadania gónictwa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Temat: Wiadomości wstępne - cele zadania i gałęzie górnictwa. W skorupie ziemskiej występuje wiele naturalnych ciał stałych, ciekłych i gazowych, które w stanie surowym lub po ich przetworzeniu są przydatne człowiekowi. Nazywamy je kopalinami użytecznymi. Zadaniem górnictwa jest wydobywanie ich z z...

Charakterystyka i podział wyrobisk górniczych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 763
Wyświetleń: 4382

Temat 13. Charakterystyka i podział wyrobisk górniczych. 13.1. Pojęcie wyrobiska górniczego. Wyrobiskami górniczymi nazywa się puste przestrzenie powstałe w ko­palinie użytecznej lub w skale płonnej w wyniku prowadzenia robot górniczych. W ...

Drążenie wyrobisk przygotowawczych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4200

Temat: 19. Drążenie wyrobisk przygotowawczych. 19.1.Roboty przygotowawcze w pokładach węglowych. Wybieranie udostępnionego odcinka złoża węglowego poprzedzone jest wykonaniem robót przygotowawczych. Stanowią one niejako pośrednie ogniwo między udostępnieniem i wybieraniem złoża. Jak już poprzedni...

Działalność powietrza i wód - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Temat: Działalność powietrza i wód powierzchniowych . Powietrze jako czynnik geologiczny bierze udział w procesach wietrzenia oraz działa samodzielnie w postaci wiatru. Wietrzeniem nazywa się rozpad mechaniczny i chemiczny skał pod działaniem powietrza, wody i organizmów. W zależności od czynników,...