Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - strona 3

note /search

Pytania i odpowiedzi do kolokwium - Pracochlonność

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

1. pracochłonności (ilość towaru x ilość godzin pracy) 2. obliczenie liczby pracowników ( pracochłonność/ ilość godzin pracy w roku) 3. obliczenie liczby maszyn (ilość pracowników/ liczbę zmian) 4. obliczenie kosztów pracowników (ilość pracowników x ilość godzin w ciągu roku x stawka godzinowa) 5. o...

Sprostowania, infrastruktura procesów logistycznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

Sprostowania Infrastruktura procesów logistycznych - omówić (podział, charakterystyka) Infrastrukturę procesów logistycznych stanowią następujące grupy środków tech.: Środki transportu i manipulacji: do przemieszczania produktów między przedsiębiorstwami, a także wewnątrz tych podmiotów Transport...

Średnim kosztem przejęcia

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Stosunek kij(xij) nazywamy średnim kosztem przejścia jednostki potoku ruchu łukiem przy obciążeniu tego łuku potokiem xij. cij=kij(xij)/xij Pochodną kij(xij) względem xij nazywamy krańcowym kosztem przejścia jednostki potoku ruchu łukiem przy obciążeniu tego łuku potokiem xij. mij=dkij(xij)/dxij ....

Definicja relacji przewozu w języku modelowania ST

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 455

Definicja relacji przewozu w języku modelowania ST Relacją przewozu nazywamy parę (a,b) w której pierwszy element nazywamy początkiem relacji a drugi element końcem przewozu :a∈ A, b∈B. Relacja przewozu opisuje związek miedzy parą węzłów sieci a potokiem ruchu płynącym miedzy nimi. E c AxB = {(a,b)...

Modelowanie procesów transportowych - pytania 2

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

Kolo 2 gr. 2 1) Wymień kryteria stosowane w modelach rozłożenia potoku ruchu - napisz wzory: 2) Wymień kryteria stosowane w modelach rozłożenia potoku ruchu Stackelberg'a - napisz wzory: 3) Wymień rodzaje agregacji usług transportowych oraz podaj ich miary 4) Przyjmując, że wielkość kosztów (nak...

Rozłożenie potoku ruchu w sensie Stackelberger

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Rozłożenie potoku ruchu w sensie Stackelberger'a oznacza (jest tożsame z rozłoż. potoku ruchu): System składa się z podsystemów Każdy z podsystemów maksymalizuje swoją korzyść. Jeden z podsystemów jest wyróżniony (lider) co oznacza, że: - lider podejmuje decyzje jako pierwszy. - lider zna funkc...

Rozłożenie potoku ruchu w sieci transportowej

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2149

Rozłożenie potoku ruchu w sieci transportowej :-rozłożenie dopuszczalne tzn spełniające • warunki realizacji znp • ograniczenia sieci transp -rozłożenie optymalne tzn spełniające • warunki i ograniczenia znp • minimalizujące koszt realizacji znp. Dla każdego znp istnieje rozwiązanie dopuszczalne ...

Systemem transportowym

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Systemem transportowym nazywamy system którego celem działania jest transport (przemieszczanie , przewóz) ludzi i ładunków. W systemie transp wyróżniamy następujące elementy : - elementy infrastruktury jako zbiór I przy czym I={I1,I2In} I1-zbiór d...

Własności modelu sys transportowego

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

Własności modelu sys transportowego:-struktura wiążąca , pkty powstania , przetwarzania i zanikania potoku ruchu,-charakterystyki techniczne,-potok ruchu wynikający z przemieszczania osób , ładunków ,-organizację wiążącą potok ruchu z elementami struktury systemu Model sys transp zawiera opis : -str...

Warunek nieujemność i addytywności potoku ruchu

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

Warunek nieujemność i addytywności potoku ruchu. Potok płynący łukami sieci transp spełnia warunek nieujemności-NP. Warunek ten można odnieść do łuków w sieci , dróg w sieci oraz składowych potoku ruchu płynącego łukami sieci transportowej. Na składowych potoku ruchu o wartościach wyrażonych w taki...