Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna - strona 2

note /search

Realizacją procesu transport

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

Realizacją procesu transport nazywamy przebieg zmian stanu syst transport w określonym przedziale czasu. Jeżeli X jest zbiorem wszystkich możliwych stanów systemu S w chwili t, to funkcja P:T→X dla t ∈ T opisuje proces ,czyli zmiany stanu systemu w czasie T, a X(t) jest stanem systemu S w chwili t. ...

Realizacja przewozu

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Realizacja przewozu -związek między dwoma węzłami sieci poprzez potok ruchu płynący między tymi węzłami. Jeżeli dopuścimy istnienie potoku ruchu o wielkości zerowej to każda para węzłów a,b∈W może tworzyć relację przewozu. Realizacją przewozu nazywamy uporządkowaną parę której elementy są nazwami w...

Rodzaje agregacji usług transportowych z krótkim komentarzem

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2198

Rodzaje agregacji usług transportowych z krótkim komentarzem a) ze względu na przestrzeń -w przypadku gdy miejsce powstawania zapotrzebowania na transport nie pokrywa się z miejscem przejęcia do przewozu, odbioru ładunków lub pasażerów. powstanie terminali (baz logistycznych) czyli punktów przejęci...

Rozłożenie o minimalnym koszcie

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148

Rozłożenie o minimalnym koszcie : Statycznym modelem organizowania ruchu w systemie transportowym jest zadanie rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej. Dla kryterium prezentującego centralny dla całego systemu transp punkt widzenia optymalnym rozłożeniem potoku ruchu jest rozłożenie o minimaln...

Rozłożenie równowagi

 • Politechnika Warszawska
 • Modelowanie procesów transportowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

Rozłożenie równowagi opisem organizacji ruchu jest rozłożenie potoku ruchu w drogach systemu transp. Jednocześnie przy założeniu potoku ruchu , ustalonym jako wynik wielu decyzji wielu niezależnych decydentów , żaden z tych decydentów nie może zwiększyć swojej korzyści zmieniając drogę. Tak ustalone...

Definicja, pojęcia podstawowe i rowzój logistyki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1918

Definicja, pojęcia podstawowe i rozwój logistyki w przemyśle i dystrybucji. Pojęcie logistyki w ujęciu sfery gospodarczej (definicja, podział funkcjonalny, istota i cel, problemy logistyki) Logistyka to kształtowanie optymalnych strumieni materiałów i związanych z nimi strumieni informacji w celu ...

Infrastruktura techniczna procesów logistycznych - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1792

Infrastruktura techniczna procesów logistycznych Przedmiotowy podział logistyki stosowanej z komentarzem - omówić (schemat) Złożony charakter logistyki stosowanej obrazuje jej podział na cztery grupy: Przedmioty transportu, magazynowania i przeładunku ( materiały i informacje, zróżnicowane ze wzg...

Logistyka w skali makro oraz mikro - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1890

Logistyka w skali makro oraz mikro (omówić różnice podobieństwa) Tutaj są fragmenciki które przepisałam ze slajdu. Logistyka w przedsiębiorstwach to ujęcie procesów logistycznych w skali mikro. W zależność od rodzaju przedsiębiorstwa przepływ może być prosty bądź mniej lub bardziej złożony. Np. Str...

Pojęcie i zakres wiedzy logistyki stosowanej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1449

Pojęcie i zakres wiedzy logistyki stosowanej ( na podstawie notateczek Pani i książki FijaŁkowskiego:P - mam nadzieje, że nie ma błędów) Różnica między procesem logistycznym a systemem logistycznym Proces logistyczny obejmuje przemies...

Pojęcie zadania logistycznego - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Pojęcie zadania logistycznego Zadanie logistyczne polega na tym, aby w ramach danego systemu logistycznego przekształcić potrzebną liczbę obiektów w wymaganym miejscu i w wymaganym czasie przy minimalnych kosztach. W zadaniu logistyczny...