Prof. dr hab. inż. Maria Kowalik

note /search

Zarządzanie należnościami

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2359

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI (polityka kredytowa wobec odbiorców) Polityka kredytowa to zarządzanie należnościami z tytułu dostaw i usług. Jest skupiona przede wszystkim na należnościach i ich związkach z otoczeniem. Strategie polityki kredytowej: Konserwatywna - wymaga się ścisłego przestrzegania ...

Zarządzanie zapasami

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2093

Zarządzanie zapasami Celem zarządzania zapasami jest zapewnienie ich wielkości niezbędnej do prowadzenia działalności przy najmniejszych możliwych kosztach. Zapasy w przedsiębiorstwie występują w formie surowców i materiałów, półproduktów, produkcji w