Prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka

note /search

Chronologia wydarzeń dotyczących biosyntezy białka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1589

CHRONOLOGIA WYDARZEŃ DOTYCZĄCYCH BIOSYNTEZY BIAŁKA 1869 - odkrycie i wyizolowanie po raz pierwszy DNA; 1900 - stwierdzono, że białka mają budowę łańcuchową i są złożone z 20 aminokwasów (Emil Fischer); 1944 - Avery, McLeod, McCarty wykazali, że transformacja u bakterii jest powodowana przez DNA (...

Enzymy - Enzymy proteolityczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3577

Enzymy proteolityczne katalizują reakcje hydrolizy wiązania peptydowego i występują na każdym poziomie organizacji życia, zarówno u wirusów, bakterii i roślin, zwierząt. Działają wew. i zew. komórkowo. Wyróżniamy wśród nich proteinaz...

Fotosynteza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3885

FOTOSYNTEZA „ Życie zależy od słońca” Rośliny i cyjanobakterie - uzyskiwanie energii chemicznej z energii świetlnej w procesie fotosyntezy: CO 2 + H 2 O → (CH 2 O) + O 2 Rocznie ~10 11 ton węgla - 10 18 kJ energii i tlen tworzący atmosferę ziemską Rys historyczny: 1648 - Jean Baptiste van Helm...

Kod genetyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2807

KOD GENETYCZNY Większość eukariotycznych genów kodujących białka składa się z na przemian sekwencji kodujących - eksonów i niekodujących - intronów. Wiemy, że są geny mozaikowe, których liczba intronów (niekodujących) jest bardzo duża. Co...

Metabolizm związków azotu w organizmach roślinnych i u człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2254

MATABOLIZM ZWIĄZKÓW AZOTU ORGANIZMACH ROŚLINNYCH I U CZŁOWIEKA . METABOLIZM - współzależny system reakcji biochemicznych, jakie zachodzą w organizmach żywych. Polega na: zdobywaniu przez komórkę energii ze środowiska, przekształcaniu pożywienia w składniki własnych struktur Metabolizm regulow...

Niezwykły postęp w naukach biologicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

N iezwykły postęp w naukach biologicznych, zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach minionego wieku, wpłynął na zweryfikowanie dotychczasowych prognoz rozwoju biotechnologii. Współczesna biotechnologia, wykorzystująca najnowsze osiągnięcia inżynierii genetycznej w kierunku modyfikacji komórek żywych ...

Podstawy Biochemi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2520

Biochemia- nauka dotycząca chemicznych podstaw życia. Zajmuje się: chemicznymi składnikami żywych komórek oraz reakcjami i procesami. którym ulegają opisywaniem i wyjaśnianiem na poziomie molekularnym wszystkich procesów chemicznych zachodzących w żywych komórkach Znajomość biochemii jest niez...

Regulacja Biosyntezy białka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2233

REGULACJA BIOSYNTEZY BIAŁKA RÓŻNICOWANIE SIĘ KOMÓREK Podział mitotyczny zapewnia dokładne rozdzielenie genów do wszystkich komórek potomnych w organizmie, ale różne tkanki wielokomórkowego organizmu wykazują ilościowe a nawet jakościo...

Rodzaje katalizatorów o funkcjach enzymatycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1519

RODZAJE KATALIZATORÓW O FUNKCJACH ENZYMATYCZNYCH ENZYMY- katalizatory układów biologicznych. Są godnymi specjalnej uwagi urządzeniami molekularnymi, które determinują plan i strategię przekształceń chemicznych. Pośredniczą też w przekształcaniu różnych form energii. Najbardziej znaczącą właściwo...

Rozpuszczalność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Większość rozpuszczalnych w wodzie witamin wchodzi w skład koenzymów. Witaminy to cząsteczki organiczne potrzebne w małych ilościach w pożywieniu zwierząt wyższych. Spełniają one prawie taką samą rolę we wszystkich organizmach, ale w organizmach wyższych utraciły możliwość jej syntezy. Koenzymy t...