Prof. dr hab. inż. Józef Oleksyszyn

note /search

Biosynteza nukleotydów- zgadanienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4165

Synteza nukleotydów dwie kategorie: synteza de novo i synteza rezerwowa. Synteza de novo. Zasady nukleotydowe składane są z prostszych związków. Pirydyny: najpierw budowany szkielet zasady, które zostaje przyłączony do rybozy. Puryny: fragmenty do...

Cykl kwasu cytrynowego- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1925

Biochemia 2-Lista 3 Cykl kwasu cytrynowego. Jakie są potencjalne korzyści kompleksu multienzymatycznego (wieloenzymatycznego), z uwzględnieniem izolowanych komponentów (składników) enzymu? Wyjaśnij. Połącz

Metabolizm glikogenu- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2758

Biochemia 2- Lista 6 Metabolizm glikogenu. Odpowiedz na następujące pytania odnośnie fragmentu glikogenu na rycinie 21.1 Które reszty są przy nieredukujących końcach? Pomiędzy którymi resztami występuje wiązanie α-1,6-glikozydowe? Pomiędzy którymi resztami występuje wiązanie α-1,4-glikozydowe? ...

Szlak pentozofosforanowy, cykl Calvina- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2471

Biochemia 2- Lista 5 Szlak pentozofosforanowy cykl Calvina. Które z następujących stwierdzeń odnośnie karboksylazy rybulozo-1,5-bisfosforanu (rubisco) są poprawne?. Jest obecna w niskim stężeniu w chloroplastach. Jest aktywowana przez addycję CO2 do grupy ε-aminowej specyficznej

Zagadnienia do szlaki przekazywania sygnałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1015

Lista 2 Szlaki przekazywania sygnałów: wprowadzenie do metabolizmu przepływu informacji Czym są kaskady przekazywania sygnału i czemu służą? 4 główne etapy przekazywania sygnału Zasada działania receptorów Jakie są cząsteczki sygnałowe drugiego rzędu, jakie mają funkcje i znaczenie? Rola kinaz...

Biochemia i biofizyka- opracowanie definicji

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia i biofizyka
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3024

AMINOKWASY Są podstawowymi elementami budulcowymi białek. Alfa-aminokwas jest zbudowany z centralnie usytuowanego atomu węgla, określanego jako węgiel alfa, połączonego z grupą aminową, karboksylową, atomem wodoru i łańcuchem bocznym (grupa R). Cztery różne grupy połączone z tetraedrycznym atomem w...

Biochemistry Lubert Stryer- skryt

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2457

STUDENT COMPANION to accompany Biochemistry, Fifth Edition Richard I. Gumport College of Medicine at Urbana-Champaign, University of Illinois Frank H. Deis Rutgers University Nancy Counts Gerber San Francisco State University Expanded Solutions to Text Problems contributed by Roger E. K...

Hemoglobina- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia i biofizyka
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4627

H E M O G L O B I NA 1. Hemoglobina – jedno z najlepiej poznanych białek, zarówno od strony budowy jak i funkcji. Badania nad strukturą trwały blisko 30 lat i uwieńczone zostały przyznaniem Nagrody Nobla m.in. Maxowi Perutzowi, który jest ponadto głównym autorem koncepcji mechanizmu jej funkcjo...

Biosynteza aminokwasów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 868

Biochemia 2-Lista 8 Biosynteza aminokwasów. Zdefiniuj wiązanie azotu oraz wyjaśnij, dlaczego jest ono decydujące/kluczowe w utrzymaniu/zachowaniu życia na Ziemi? Ułóż następujące komponenty, reagenty oraz produkty reakcji kompleksu nitrogenazy w ich poprawnej kolejności podczas transferu elektron...

Biosynteza lipidów i steroidów- zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Biochemia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1617

Biochemia 2-Lista 10 Biosynteza lipidów i steroidów. Które z następujących są komponentami/składnikami błon biologicznych? Wolne kwasy tłuszczowe Sfingolipidy Triacyloglicerole Fos...