Prof. dr hab. inż. Jerzy Walendziewski

note /search

Procesy jednostkowe w technologii chemicznej-pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3213

Pytana z kursu „Procesy jednostkowe w technologii chemicznej”. 1. Definicja procesów jednostkowych. 2. Definicja operacji jednostkowych, podział z punktu widzenia istoty operacji. 3. Przykłady operacji jednostkowych 4. Przykłady ...

Fotodegradacja organicznych zanieczyszczeń wody-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1512

LABORATORIUM Fotodegradacja organicznych zanieczyszczeń wody Utlenianie chemiczne jest jedną z metod oczyszczania wody stosowaną w celu utlenienia związków organicznych i nieorganicznych pochodzenia antropogenicznego i naturalnego np. prekursorów organicznych halogenopodobnych, utleniania jonów...

Kraking katalityczny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1792

PODSTAWOWE PROCESY JEDNOSTKOWE W TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ĆWICZENIE NR 1. KRAKING KATALITYCZNY OZNACZANIE AKTYWNOŚCI KATALIZATORÓW METODĄ UOP Kraking katalityczny wraz z reformingiem benzyn stanowią we współczesnej rafinerii dwa podstawowe procesy dostarczające składników (komponentów) wysokojak...

Otrzymywanie kwasu p-toluenosulfonowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2688

Reakcja sulfonowania Otrzymywanie kwasu p-toluenosulfonowego Wstęp teoretyczny: Sulfonowanie – reakcja bezpośredniego wprowadzania do związku organicznego grupy sulfonowej –SO3H. Jako czynniki sulfonujące stosuje się najczęściej: stężony (95%) kwas siarkowy, dymiący kwas siarkowy (tzw. oleum) ...

Transestryfikacja oleju rzepakowego-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Transestryfikacja oleju rzepakowego w układzie przepływowym 1 Wstęp Silniki wysokoprężne do niedawna uchodziły za niskotoksyczne. Najnowsze badania dotyczące wpływu na organizmy żywe mikrocząsteczek stałych, jak też tlenków azotu i węglowodorów (zwłaszcza aromatów policyklicznych) zawartych w ...

Reakcja alkilowania IV-rzędowych soli amoniowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

Reakcja alkilowania IV-rzędowych soli amoniowych Otrzymywanie bromku alkilopirydyniowego Wstęp teoretyczny: Wprowadzenie rodnika alkilowego (alkilu) do cząsteczki związku organicznego może nastąpić poprzez jego przyłączenie do atomu węgla (C-alkilowanie), tlenu (O-alkilowanie), azotu, siarki r...