Prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski

note /search

Metrologia - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1449

1. jakie są zasady przetwarzania analogowo cyfrowego. 2. co to jest schemat strukturalny i jakie znasz inne schematy. 14 3. jakie są funkcje charakteryzujace sygnał stochastyczny w dziedzinie czestotliwosci/ amplitudy/ czasu. (22) 1. w jaki sposób przetwarza się przebieg ciągły na zbiór zdarzeń ele...

Ocena błędów wyników pomiarów

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

  1  wiczenie nr 1    1. Tytuł  wiczenia  OCENA BŁ DÓW WYNIKÓW POMIARÓW     2. Cel  wiczenia  Celem  wiczenia  jest  poznanie  metod  szacowania  bł dów  przypadkowych  pomiarów  bezpo rednich i po rednich  dla du ej i małej liczby wyników pomiarów.      3. Wprowadzenie  teoretyczne    Bł d pomiaru...

Pomiary kątów

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3584

  Strona 1 Zakład TKUT  www.it.pw.edu.pl/ztkut  Laboratorium Metrologii  Ćwiczenie nr 4      1. Tytuł ćwiczenia  POMIARY KĄTÓW      2. Cel ćwiczenia   Celem  ćwiczenia jest praktyczna nauka pomiaru kąta metodą bezpośrednią i pośrednią  oraz wyznaczenie błędu pomiary. Błędy te należy wyznaczyć, trak...

Pomiary wybranych wielkości geometrycznych

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

wiczenie nr 2    1. Tytuł  wiczenia  POMIARY WYBRANYCH WIELKO CI GEOMETRYCZNYCH    POMIARY DŁUGO CI  2. Cel  wiczenia   Celem  wiczenia  jest  zapoznanie  si   z  metodami  pomiaru  wymiarów  zewn trznych   i wewn trznych przy u yciu przyrz dów pomiarowych o ró nych dokładno ciach i 

Równanie tensometru - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Równanie tensometru l - długość drutu S - przekrój drutu R - przyrost oporności, wywołany wydłużeniem drutu oporowego -nazywanego tensometrem oporowym, K - stała tensometru zależna od liczby Poissone`a K= (1+2 +PE) P - współczynnik piezorezystywności l - przyrost długości na skutek działania sił...

Błąd 3n - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Błąd 3σ - przyjęty standardowy błąd w pomiarach. Σ określa kształt krzywej dla błędów przypadkowych. Aby wyznaczyć błąd σ należy podążać wg procedury: - wyznaczyć wartość średnią - obliczyć σ odchylenie średniokwadratowe - jeśli mamy kilka pomiarów, wyznaczyć σ` - wynik pomiaru wynosi 3σ Dla błędu...

Błąd dynamiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 644

Błąd dynamiczny - powstaje przy pomiarach będących realizacją procesu stochastycznego. Wyznaczany jest w funkcji czasu. Błąd dynamiczny jest różnica między y(t) - wartość wyjściowa z ...

Prawa fizyczne wykorzystywane w tensometrze oporowym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Prawa fizyczne wykorzystywane w tensometrze oporowym - oporność przewodu Hooke`a - odkształcenie ciała pod wpływem siły jest wprost proporcjonalne do siły objętości [rośnie długość to maleje przekrój] Poissona, a w zasadzie liczba Poissona

Przetwornik sejsmiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Przetwornik sejsmiczny x- wielkość mierzona , y - wielkość pomierzona 1 - elem. drgający , 2 - obudowa , 3 - masa sejsmiczna , 4 - elem. Sprężysty , 5 - ukł. drgający. Jeśli częst...

Przetworniki - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Metrologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Przetworniki 1. Czynne - na ich wyjściu pojawia się sygnał mający cechy energetyczne [np. sygnał elektryczny] 2. Bierne - na ich wyjściu pojawia się sygnał będący zmianą parametrów. Nie posiada cech energetycznych. Przykładem są urządzenia, gdzie na wyjściu pojawiają się wielkości typu zmiana opor...