Prof. dr hab. inż. Janusz Serwatowski

note /search

Spektroskopia NMR-opracowanie

  • Politechnika Warszawska
  • Praktyczne aspekty i interpretacji widm IR
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2072

WIDMA W POLU MAGNETYCZNYM SPEKTROSKOPIA NMR Spektroskopia NMR Co to jest? Zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego jest oparte na oddziaływaniu pomiędzy dipolem magnetycznym jądra a zewnętrznym polem magnetycznym Jak to robimy? Przejścia są indukowane pomiędzy dwoma możliwymi orientacjami ...

Ćwiczenia - spektroskopowe metody badania struktury materii

  • Politechnika Warszawska
  • Spektroskopowe metody badania struktury materii
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1645

Zadanie 8 Na przykładzie roztworu N,N-dimetyloformamidu w ksylenie omówić wpływ efektów dynamicznych na widmo NMR. Narysować odpowiednie widma. Wykazać przydatność spektroskopii lH NMR w badaniach wewnętrznej rotacji. Zadanie 8 Na przykładzie ro...

Metody badania struktury związków chemicznych - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Spektroskopowe metody badania struktury materii
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1120

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". 13 Imię i nazwisko: Warszawa, 29.06.2005 r. PREREKWIZYTY: Zadanie 1 Względne obsadzenie poziomów energetycznych n3/n2 w cząsteczce butadienu w temperaturze 300...

Wykład - spektroskopowe metody badania struktury materii

  • Politechnika Warszawska
  • Spektroskopowe metody badania struktury materii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". X Imię i nazwisko: Warszawa, 5.09.2006 r. PREREKWIZYTY:………………………. Zadanie 1 Wyznaczyć względne obsadzenie poziomów energetycznych dla pierwszego możliwego pr...

Metody badania struktury materii - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Spektroskopowe metody badania struktury materii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

Metody badania struktury związków chemicznych, część "spektro". Y Imię i nazwisko: …………….. Warszawa, 5.09.2006 r. PREREKWIZYTY:…………………………. Zadanie 1 Względne obsadzenie poziomów energetycznych n3/n2 w cząsteczce butadienu ...