Prof. dr hab. inż. Jan Szajnar

note /search

Kolokwium zaliczeniowe

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1197

Stal- Stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami (Mn, Si, P, S) obrobiony oka stycznie i cieplnie, otrzymywany w procesach stalowniczych ze stanu ciekłego. Podział stali: - skład chemiczny (stal węglowa, stopowa) - zastosowanie (ko...

Wykład - Zakres przedmiotu metalurgii

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Metalurgia prof. dr hab. inż. jan Szajnar Zakres przedmiotu metalurgia. Chemia procesów metalurgicznych. Hutnictwo to szerokie pojęcie wytwarzania stopów metali lub czystych metali wraz ze wszystkimi towarzyszącymi im procesami jak: wydoby...

Wykład - COS trzeciej generacji

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

COS trzeciej generacji jest najnowszym procesem metalurgicznym w którym krystalizator kształtujący wlewek nie jest elementem walcowym prostym lecz walcem zakrzywionym - jest elementem zakrzywionym w którym w naturalny sposób odlewamy wlewek zakrzywiony o dużym łuku, a następnie jak w drugiej generac...

Wykład - Elektrożużlowe przetapianie stali.

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1715

Elektrożużlowe przetapianie stali. Wlewek odlewany tradycyjnie w swej strukturze i budowie krystalicznej jest niedoskonały gdyż posiada nie tylko niejednorodną budowę krystaliczną ale również WN, gazy, które go dyskwalifikują z przeznaczenia na wyroby odpowiedzialne. Elementy uzbrojenia długiego (l...

Wykład - Bieg wielkopiecowy

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Bieg wielkopiecowy. Reakcje wielkopiecowe redukcji rud żelaza polegają na uwalnianiu żelaza w stanie stałym i na uwalnianie żelaza w stanie ciekłym. Odbywa się to w dwóch strefach: w strefie podgrzewania gdzie występuje redukcja pośrednia za pomocą tlenku węgla CO oraz w strefie topnienia gdzie red...

Wykład - Składniki stali konwertorowej

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Składniki stali konwertorowej. Współczesna metalurgia wytwarza niemal 90% wszystkich stali w konwertorach, co oznacza że jest to najważniejsza jednostka piecowa a tal z niej jest najwyższej jakości: Pożądane są w składzie każdej stali: C, Si, Mn, (P,S)-kruchość stali Taka stal nosi nazwę stali wę...

Wykład - Proces OLP

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Proces OLP (Oxygen - Lance - Poudre)[tlen - lanca - proszek]. Proces OLP jest to najnowsza technologia otrzymywania stali najwyższej jakości poprzez wdmuchiwanie w końcowym etapie konwertorowania grupy proszków, które znacznie lepiej spełniają rolę odfosforowania, odsiarczania, nawęglania, wprowadz...

Wykład - Podział procesów stalowniczych

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 889

Podział procesów stalowniczych. Piec metalurgiczny może posiadać wyłożenie zasadowe i wtedy w takim piecu znakomicie przebiega odsiarczanie i odfosforowanie żużlem o charakterze zasadowym a więc posiadającym CaO i MgO w piecu kwaśnym wykonanym z cegły dynasowej (SiO2) takie odsiarczanie i odfosforo...

Wykład - Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Gotowanie stali za pomocą pęcherzyków CO pozwalające na jej wymieszanie dalekie jest od mechanizmu mieszania stali w piecach indukcyjnych gdzie wskutek linii sił pola magnetycznego mieszanie jest jak gdyby immanentną cechą topienia indukcyjnego. Nie trzeba do tego mieszania żadnych procesów metalurg...

Wykład - Obróbka pozapiecowa stali

 • Politechnika Śląska
 • Metalurgia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Obróbka pozapiecowa stali. Piece indukcyjne w komorze próżniowej pozwalają według tabeli na procesy przy próżni metalurgicznej wynoszącej 10-2 ÷ 10-3 Tr (tora - 1Tr= 133Pa). Próżnia badawcza wynosi od 10-3 ÷ 10-6 Tr. Natomiast głęboka próżnia to 10-8 ÷ 10-12 Tr. Piece próżniowe przeznaczone są głó...