Prof. dr hab. inż. Jan Kempiński

note /search

Praca kontrolna 1 z mechaniki ogólnej

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Mechanika teoretyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Mechanika Teoretyczna i Statyka Praca kontrolna nr 1 z mechaniki ogólnej Gr. 6 I rok Budownictwa Zad. 1 Sposób analityczny: Dane: Siła P1 P2 P3 P4 P5 Moduł [kN] 6 4 5 2 3 Kąt kierunkowy αi [o] 305 222 16 93 128 kąt α’i [o] 55 42 16 ...

Praca kontrolna 2 z mechaniki ogólnej

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Mechanika ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Mechanika Teoretyczna i Statyka Praca kontrolna nr 2 z mechaniki ogólnej Gr. 6 I rok Budownictwa Zad. 1 Sposób analityczny: P=10kN q=2kN/m qo=1kN/m sin50o=0,7660 Py=7,66 o=0,6428 cos50 Px=6,428 Q=4/2 q=4kN/m Qo=5qo=5kN/m ∑ ...