Prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski

Materiałoznawstwo z elementami chemii- opracowanie definicji

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1652

96 JW 7. Klasyfikacja stali* Klasyfikacji gatunków stali dokonuje się zgodnie z PN-EN 10020:1996 według składu chemicznego oraz wg ich zastosowania i własności mechanicznych lub fizycznych. Klasyfikacja stali według składu chemicznego - stale niestopowe (węglowe), - stale stopowe. Do stali ...

Struktrura metali- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski
  • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

3 JW 2. Struktura materiałów 2.1. Budowa atomu Każdy przedmiot, zarówno wytworzony przez przyrodę, jak i będący dziełem pracy ludzkiej, utworzony jest z materii, która za pomocą procesów chemicznych lub fizycznych można rozłożyć na proste składniki, zwane pierwiastkami. Składniki te nie ulega...