Prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak

note /search

Światowe sieci obszarów chronionych

  • Politechnika Gdańska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001

Światowe sieci obszarów chronionych Sieć obszarów wodno-błotnych o znaczeniu światowym (obszary ramsarskie) Idea tworzenia sieci obszarów chronionych – Konwencja Ramsarska (podpisana w 1971 r., weszła w życie w 1975 r.) Zaczątek pierwszej sieci – ok. 20 obszarów zgłoszonych przez 18 państw w 1974 r...

Międzynarodowe aspekty ochrony przyrody

  • Politechnika Gdańska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Międzynarodowe aspekty ochrony przyrody Raport U Thanta Pierwszym   ważnym   momentem   w   globalnym   spojrzeniu   na   problem   zanieczyszczenia  środowiska był raport Sekretarza Generalnego ONZ Sithu U Thanta ogłoszony 26 maja 1969  r. p.t. „Problemy środowiska człowieka” (ang.  The problems o...

Obszary chronione w Polsce

  • Politechnika Gdańska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917

Obszary chronione w Polsce Podstawowe definicje: Ochrona przyrody – zespół niezbędnych działań podejmowanych w celu wyeliminowania lub  ograniczenia zagrożeń prowadzących do zubożenia różnorodności biologicznej: genetycznej,  gatunkowej i ekosystemowej (krajobrazowej) oraz zubożenia lub dewastacji ...

Ochrona gleb w ochronie środowiska

  • Politechnika Gdańska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

Ochrona gleb Przykładowe definicje gleby: Gleba  - to twór powstały z wietrzenia litej skały (w procesie glebotwórczym), pod wpływem  czynników:  • fizycznych (wiatr, temperatura, opady),  • chemicznych (tlen, dwutlenek węgla, woda)  • oraz działalności świata roślinnego i zwierzęcego (życie biolog...

Ochrona powietrza w ochronie środowiska

  • Politechnika Gdańska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

Ochrona powietrza Podstawy prawne ochrony powietrza w Polsce:  Międzynarodowe regulacje prawne, odnoszące się do terenu Polski: "II Protokół Siarkowy"  - Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego  zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, dotyczący dalszego ogra...