Prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska

note /search

Socjologia - geneza, metody badań socjologicznych

  • Uniwersytet Łódzki
  • Socjologia
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4830

Socjologia Program wykładu: Geneza socjologii Prezentacja wiodących teorii socjologicznych Metody badań socjologicznych Socjologiczna koncepcja człowieka i osobowości Kultura, pojmowanie kultury na gruncie socjologii (jej funkcje). P...

Socjologia - dezintegracja społeczna, koncepcja osobowości nowoczesnej...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4151

Autorem koncepcji dezintegracji społecznej w sensie pozytywnym jest prof. Dąbrowski. Zwrócił uwagę na to, że nie możemy mówić o dezintegracji osobowości jedynie z niepokojem, jako pewnym stanie niepożądanym czy wręcz o stanie chorobowym. Dąbrowski proponuje, aby spojrzeć na to w inny sposób. Mamy ...

Socjologia - proces ruchliwości społecznej, społeczne nierówności, kon...

  • Uniwersytet Łódzki
  • Socjologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5033

Socjologowie proponują analizę procesów urbanizacji na kilku płaszczyznach. Profesor Ziółkowski wyróżniał 4 płaszczyzny urbanizacji: demograficzna - urbanizacja jest traktowana jako koncentracja ludności w miastach i jest definiowana na tej płaszczyźnie jako wzrost odsetka ludności miast na danym ...