Prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek

note /search

System ubezpieczeń wykład 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 4879

...SYSTEM: Zbiór elementów, powiązanych ze sobą w taki sposób, że stanowią one całość zdolną do funkcjonowania w określony sposób Zbiór elementów wraz z relacjami zachodzącymi pomiędzy tymi elementami ORGANIZACJA SYSTEMU: Organizacja systemu to jego struktura w formie sieci realizacji mi...

System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna -opracowanie spra ...

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2380

SPRAWY ORGANIZACYJNE System ubezpieczeń - sprawy organizacyjne : Egzamin : test wielokrotnego wyboru, 30 pytań - 23 minuty Pytania o zasadnicze rzeczy, ale trzeba je dobrze znać Egzamin zerowy : nie wiadomo czy będzie Materiału z ćwiczeń nie będzie na egzaminie Konsultacje : wtorki w godzinach 1...

System ochrony zdrowia -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3038

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Organizacja systemu i specyfika rynku ochrony zdrowia : Zasada podstawowa - każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia (konstytucja RP art. 68) niezależnie od sytuacji materialnej Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom c...

System ubezpieczeń gospodarczych -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1631

System ubezpieczeń gospodarczych. System rynku ubezpieczeniowego w Polsce: Rynek ubezpieczeń - struktura przedmiotowa Rodzaj oferowanych ubezpieczeń : Niematerialny charakter produktu-usługi ubezpieczeniowej Limitowana dostępność produktów ubezpieczeniowych (tworzenie dowolnych produktów ubezpiec...

System ubezpieczeń społecznych -opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 3276

System ubezpieczeń społecznych. Pojęcia podstawowe : Zabezpieczenie społeczne : To całokształt środków i działań publicznych za pomocą, których społeczeństwo stara się chronić swoich członków przed groźbą niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb, wspólnie uznawanych za ważne . Określenie zabe...