Prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański - strona 5

Mechaniczno-biologiczna metoda utylizacji - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 462

MBA mechaniczno-biologiczna met utylizacji 1. ważenie i identyfikacja odpadów 2.transport do hali z podciśnieniem (przeciw odorowi),pracownicy SA w klimatyzowanych kabinach maszyn 3. szatkowanie, mielenie na mniejsze kawałki i użycie sit 4. przejście przez

Ocena Oddziaływania na Środowisko - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 532

Ocena Oddziaływania na Środowisko postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (postępowanie OOŚ). Postępowanie to wszczyna się dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000 Listę przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko” zawie...

Odpady - omówienie - Gospodarowanie odpadami

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

Odpady - są to wszystkie przedmioty i substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe, powstające w wyniku działalności bytowej lub gospodarczej człowieka, i nieprzydatne w miejscu lub czasie w którym powstały. Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, ...

Ograniczenie ładunku soli w wodach - omówienie - Hydrotechniczna ochro...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Hydrotechniczna ochrona rzek Metoda hydrotechniczna ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do cieków powierzchniowych polega na czasowym gromadzeniu wód słonych w zbiornikach retencyjnych i kontrolowanym ich zrzucie do rzek lub na prowadzeniu słonych wód rurociągami wzdłuż rzeki na taką o...

Powietrze Gr.2 - prezentacja - Składniki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 882

Powietrze Plan prezentacji 1. Co to jest powietrze? Definicja. 2. Składniki powietrza. 3. Zanieczyszczenia powietrza. 4. Źródła zanieczyszczeń. 5. Skutki zanieczyszczenia powietrza. 6. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce. 7. Standardy w zakresie ochrony środowiska. A. Markowska DEFINICJA ...

Składowisko odpadów - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

Składowisko odpadów Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wys...

Spalanie odpadów - omówienie - Produkty procesu spalania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

Spalanie odpadów Spalarnia w Wiedniu -dane 1. 250 śmieciarek dowozi odpady od pn-pt, ale ilość odpadów ma starczyć na cały tydz, bo ogień nie może wygasnąć 2. 1200t spalonych na dobę 3. 8 Bunkrów po 7000 m3 4. Temp 800-1400 stopni 5....

Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Gr.2 - prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Plan prezentacji • Pojęcie wody • Obieg wody w przyrodzie • Zanieczyszczenie wód • Prawo wodne • Gospodarka wodna w Polsce PO CO NAM WODA? •Woda stanowi podstawę funkcjonowania wszystkich organizmów. Nie można jej niczym zastąpić. Jest głównym składnik...

Wtłaczanie wód do górotworu - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Wtłaczanie wód do górotworu Wtłaczanie wód do górotworu jest nieszkodliwym dla środowiska i jednym z najtańszych sposobów pozbywania się cieków. Polega na wtłaczaniu wody otworami wiertniczymi do warstw porowatych i przepuszczalnych, izolowanych od poziomów wodonośnych zawierających wody użytko...