Prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański - strona 2

Instrumenty w zarządzaniu środowiskiem - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 399

Instrumenty w zarządzaniu Środowiskiem EIA, LCA, ISO 14001 25.01.11  WSPÓLNIE USTALMY PROGRAM POSTĘPOWANIA, od samej ideii do realizacji projektu Nasz Program:  1  2  3  4  5  6  7  8 EIA (environmental impact assessment) 

Mechaniczno-biologiczna metoda utylizacji

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 637

MBA mechaniczno-biologiczna met utylizacji 1. ważenie i identyfikacja odpadów 2.transport do hali z podciśnieniem (przeciw odorowi),pracownicy SA w klimatyzowanych kabinach maszyn 3. szatkowanie, mielenie na mniejsze kawałki i użycie sit 4. przejście przez

Ocena Oddziaływania na środowisko - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Ocena Oddziaływania na Środowisko postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (postępowanie OOŚ). Postępowanie to wszczyna się dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000 Listę przedsięwzięć „mogących znacząco oddziaływać na środowisko” zawie...

Odpady - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

Odpady - są to wszystkie przedmioty i substancje stałe, a także nie będące ściekami substancje ciekłe, powstające w wyniku działalności bytowej lub gospodarczej człowieka, i nieprzydatne w miejscu lub czasie w którym powstały. Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, ...

Odwrócona osmoza - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

Odwrócona osmoza Uzdatnianie wody to również demineralizacja wody, gdzie coraz większe uznanie zdobywa odwrócona os...

Ograniczenie ładunku soli w wodach - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Hydrotechniczna ochrona rzek Metoda hydrotechniczna ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do cieków powierzchniowych polega na czasowym gromadzeniu wód słonych w zbiornikach retencyjnych i kontrolowanym ich zrzucie do rzek lub na prowadzeniu słonych wód rurociągami wzdłuż rzeki na taką o...

Powietrze Gr.2 - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1603

Powietrze Plan prezentacji 1. Co to jest powietrze? Definicja. 2. Składniki powietrza. 3. Zanieczyszczenia powietrza. 4. Źródła zanieczyszczeń. 5. Skutki zanieczyszczenia powietrza. 6. Zanieczyszczenia powietrza w Polsce. 7. Standardy w zakresie ochrony środowiska. A. Markowska DEFINICJA ...

Składowisko odpadów - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1372

Składowisko odpadów Składowisko odpadów, potocznie wysypisko śmieci – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również wylewisko odpadów ciekłych, wys...

Spalanie odpadów - omówienie

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 574

Spalanie odpadów Spalarnia w Wiedniu -dane 1. 250 śmieciarek dowozi odpady od pn-pt, ale ilość odpadów ma starczyć na cały tydz, bo ogień nie może wygasnąć 2. 1200t spalonych na dobę 3. 8 Bunkrów po 7000 m3 4. Temp 800-1400 stopni 5....

Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Gr.2 - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Woda i jej gospodarcze wykorzystanie Plan prezentacji • Pojęcie wody • Obieg wody w przyrodzie • Zanieczyszczenie wód • Prawo wodne • Gospodarka wodna w Polsce PO CO NAM WODA? •Woda stanowi podstawę funkcjonowania wszystkich organizmów. Nie można jej niczym zastąpić. Jest głównym składnik...