Prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański

note /search

Żelazny Most - omówienie

  • Ekologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 910

Żelazny Most – największy w Europie zbiornik odpadów poflotacyjnych należący do KGHM Polska Miedź SA. Nazwa pochodzi od miejscowości w pobliżu której jest położony. Usytuowany na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna, w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (lat/lon 51,513 16,209). Budowę z...

Alternatywne źródła energii - omówienie

  • Ekologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 707

Energia wiatru Pozytywy: 1. Bezpłatna, łatwo dostępna, odnawialna 2. Niezależny od importu 3. Żywotność ok 20 lat 4. Turbiny wiatrowe automatycznie monitorowane 5. Przydatna na obszarach wiejskich, w górach 6. Koszty przesyłu energii najniższe z OZE 7. Wiatraki mogą być morzu, popopr...

Ecolabelling - omówienie

  • Ekologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Ecolabelling – stosuje się dla produktów, których negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne podczas ich produkcji , użytkowania utylizacji jest max ograniczone lub całkowicie zlikwidowane Historia: Niebieski Anioł , Niemcy 1977 Environmental Choice Label

GLEBY Gr.2 - prezentacja

  • Ekologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Akademia Górniczo – Hutnicza Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Ekologia i Zarządzanie Środowiskiem GLEBA Przygotowali: Plan prezentacji: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Podstawowe definicje Funkcje gleby Proces glebotwórczy Systematyka genetyczna gle...

Gleby - omówienie

  • Ekologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Gleba to biologicznie czynna powierzchniowa warstwa litosfery, powstała z utworu geologicznego, zwanego skałą macierzystą, w wyniku wietrzenia fizycznego, chemicznego i biologicznego. Składniki gleby występują w trzech fazach: • stał...

Gospodarowanie odpadami Gr.2 - prezentacja

  • Ekologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1197

ZIIP 3, grupa 2. Plan prezentacji  Definicje związane z gospodarowaniem odpadami.  Zasady gospodarowania odpadami.  Regulacje prawne.  Podział odpadów. -kryteria podziału odpadów -podział odpadów ze wzg. na źródło powstania. -podział odpadów ze wzg. na stan skupienia  Gospodarowanie ...

Hałas Gr.2 - prezentacja

  • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

1. Czym jest dźwięk, a czym hałas? 2. Jakie są źródła hałasu? 3. Jakie rodzaje dźwięku możemy wyróżnić? 4. Zakres wartości decybeli dla wybranych przykładów 5. Hałas, a szkodliwość dla zdrowia 6. Przepisy prawne i normy dotyczące hałas...

Hałas - omówienie

  • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Dźwięk – drgania akustyczne polegające na ruchu drgających cząsteczek ośrodka sprężystego względem położenia równowagi Hałasem określa się każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy lub szkodliwy dla zdrowia bądź może zwiększać ryzyko wypadku przy pracy; subiektywne pojęcie oddziaływani...

Hydrotechniczna ochrona rzek - omówienie

  • Ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 945

Hydrotechniczna ochrona rzek Metoda hydrotechniczna ograniczania zrzutu słonych wód kopalnianych do cieków powierzchniowych polega na czasowym gromadzeniu wód słonych w zbiornikach retencyjnych i kontrolowanym ich zrzucie do rzek lub na prowadzeniu słonych wód rurociągami wzdłuż rzeki na taką o...

Sozologia - informacje podstawowe

  • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Sozologia – nauka zajmująca się przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów ekologicznych wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania tym zmianom i łagodzeniu ich skutków Światopogląd ekologiczny możemy określić jako całościową wizja ś...