Prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski - strona 2

Regulatory - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Regulatory: Regulator jest urządzeniem, które ma na celu: - porównanie zmierzonej wielkości regulowanej y z wielkością zadaną w i określenie wielkości uchybu (błędu) e=w-y - w zależności od odchyłki regulacji, czasu jej trwania oraz szybkości zmian wytworzenie sygnału wyjściowego zwanego sygnałem...

Uchyb regulacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

Uchyb regulacji — s, e; odchylenie regulacji (błąd regulacji (!)); różnica między wartością zadaną Wielkości regulowanej a jej wartością rzeczywistą, czyli e = y0—y. u.r. jest sumą dwóch składowych, są to: uchyb regulacji przej­ściowy εp, is...

Regulatory - omówienie - regulator proporcjonalny

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 931

regulator proporcjonalno-całkujący regulator PI; regulator, którego sygnał wyjściowy u(t) jest proporcjonalny do sumy sygnału uchybu e(t) i całki tego sygnału. Równanie regulatora PI ma postać a w formie operatorowej gdzie: R(s) — ...

Nyąuista kryterium - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Nyąuista kryterium częstotliwościowe kry­terium oceny stabilności zamkniętego układu sterowania na podstawie charakterystyki amplitudowo-fazowej układu otwartego. Sformułowanie tego kryterium jest następujące. Jeżeli układ otwarty jest stabil...

Charakterystyki logarytmiczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 231

Transmitancja operatorowa G( s) 1 1 Ts Transmitancja operatorowa k G (s) Charakterystyki logarytmiczne (asymptotyczne) G(s) Ts G (s) 1 Ts 1 G(s) Ts 1 G(s) 1 Ts G(s) 1 Ts G(s) Ts 1 G (s) 1 Ts 1 Charakterystyki logarytmiczne (asymptotyczne) ...

Kryteria stabilności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 497

A) Zaletą charakterystyk logarytmicznych jest możliwość sumowania rzędnych tych charakterystyk dla szeregowego połączenia członów G1(s) G2(s) G(s)=G1(s)+G2(s) L()=L1()+L2() ()=1()+2() B) C) Kryterium Nyquista D) Log...