Prof. dr hab. inż. Bohdan Chorowski

note /search

Chłodnictwo i kriogenika-zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Chłodnictwo i kriogenika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1673

PROBLEMY NA EGZAMIN/KOLOKWIUM Z PRZEDMIOTU „Chłodnictwo i kriogenika” rok akademicki 2013/13, semestr zimowy, część kriogeniczna. Wydział Mechaniczno-Energetyczny, rok IV, prow. prof. Maciej Chorowski Materiał: Wykłady - prezentacje, konspekty, podręcznik „Kriogenika podstawy”, M. Chorowski, Masta...

Naturalne i syntetyczne czynniki chłodnicze-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chłodnictwo i kriogenika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1330

Naturalne i syntetyczne czynniki chłodnicze, właściwości fizyczne, chemiczne i termodynamiczne, dobór czynników względem kategorii pomieszczeń i wielkości napełnienia.    R12 o Zastosowanie: chłodziarki domowe, chłodnicze urządzenia h...

Pompy ciepła-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chłodnictwo i kriogenika
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1470

Pompy ciepła, budowa i zastosowanie, bilans energetyczny, dolne i górne źródła ciepła. Zastosowanie pomp ciepła Najszersze zastosowania znalazły dotychczas pompy ciepła, jako urządzenia grzewcze lub klimatyzacyjne domów jednorodzinnych i niewielkich pomieszczeń. Pracują one z reguły w układzie ...

Obieg chlodniczy Linde'go-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chłodnictwo i kriogenika
Pobrań: 854
Wyświetleń: 5761

1. Obieg chłodniczy Linde’go w układzie p-v, T-s, lgp-h i jego parametry w przedstawieniu analitycznym i graficznym. Obieg Lindego w chłodziarce. Poniżej prezentujemy lewobieżny obieg Lindego realizujący dwie przemiany izobaryczne...

Sprężarki chłodnicze-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Chłodnictwo i kriogenika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

Sprężarki chłodnicze, warianty konstrukcyjne, działanie, wydajność sprężarki, pojęcia i ich charakterystyki, zabezpieczenia przed uszkodzeniem cieczą czynnika. Wydajność napędowa Wydajność teoretyczna objętościowa sprężarki wyraża się zasadniczo za pomocą wielkości związanych z zewnętrzną średn...

Człon bezinercyjny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1561

Człon bezinercyjny - człon proporcjonalny, człon wzmacniający; człon dynamiczny podsta­wowy opisywany za pomocą transmitancji ope­ratorowej G(s) = k gdzie k — współczynnik wzmocnienia. W cz.b. wielkość wejściowa x(t) jest odtwarzana na wyj­ściu (sygnał y(t)) bez zniekształceń i opóźnień; następuje...

Hurwitza kryterium stabilności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1547

Hurwitza kryterium stabilności kryterium al­gebraiczne oceny stabilności układu polegające na badaniu współczynników równania charak­terystycznego n-tego stopnia układu o postaci ansn+an-1sn-1+…+ a1s1+a0=0 gdzie współczynniki. Ai (i = 1…n) — są rzeczywiste. K.H. sformułowane jest następująco: waru...

Podstawy automatyki - pytania kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Podstawy Automatyki – Kolokwium I, grupa parzysta 1. Człon inercyjny – równanie różniczkowe, transmitancja operatorowa, równanie i wykres odpowiedzi skokowej. 2. Tran...

Podstawy automatyki - opracowanie wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1680

Kryterium nyquista: ma duże znaczenie praktyczne ponieważ umożliwia badanie stabilności układu zamkniętego na podstawie przebiegu charakterystyki częstotliwościowej układu otwartego, która można wyznaczyć analitycznie lub ...

Sprzężenie zwrotne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1316

sprzężenie zwrotne wprowadzenie na wejście układu dynamicznego (urządzenia sterują­cego lub obiektu) oprócz innych wielkości wejś­ciowych informacji o jego wielkości wyjściowej, tzn. wprowadzenie sygnału związanego funkcjo­nalnie z przebie...