Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - strona 15

Zewnętrzne odwodnienie budowli

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Zewnętrzne odwodnienie budowli Pełne odwodnienie budowli podziemnej wykonuje się najczęściej za pomocą sztol­ni odwadniających lub drenów, rzadziej za pomocą barier studni depresyjnych. Sztol­nie drążymy w masywie skalnym na dużych głębokościach. Mogą one dwustronnie opasywać budowlę podziemną (tys...

Żelbet

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1449

Żelbet Żelbet. Podziemne konstrukcje żelbetowe są projektowane według zasad obowią­zujących w budownictwie mostowym i inżynieryjnym. Dotyczy to przede wszystkim zwiększonej otuliny zbrojenia, doboru przekrojów zbrojenia i klasy betonu w elemen­tach...

Łuki na ścianach odkształcalnych i podkowiaste

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1169

Łuki na ścianach odkształcalnych i podkowiaste Łuki na ścianach odkształcalnych. Gdy sztywność ścian jest współmierna ze sztyw­nością łuku, układ traktujemy jako jeden ustrój konstrukcyjny i obliczamy wspólnie (rys. 7.3). Jest to wiec złożony układ o niejednoznacznym schemacie współpracy z góro­two...

Łuki stalowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

Łuki stalowe. Dwa rodzaje łuków stalowych mają większe zastosowanie w budow­nictwie podziemnym - łuki podatnych obudów górniczych (ŁP) i łuki z dwuteowników szerokostopowych. Łuki obudów podatnych są produkowane jako gotowe elementy ze stali profilowanej w kształcie litery V. Obudowa składa się z t...

Awarie budowli podziemnych

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Awarie budowli podziemnych W ramach nadzoru robót podziemnych należy dokumentację projektową budowy obiektu podziemnego poddać dokładnej analizie w zakresie bezpieczeństwa zarówno robót, jak i samej budowli. Ocena projektu musi być wykonana pod kątem możliwych, potencjalnych zagrożeń awaryjnych. Pr...

Badania laboratoryjne - współczynnik Poissona

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Badania laboratoryjne Najczęściej wykorzystywane w budownictwie podziemnym właściwości fizyczne prób skalnych lub gruntowych to: ciężar objętościowy, porowatość, wodoprzepuszczalność, wodochłonność, w szczególnych przypadkach niezwyk...

Badania modelowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Badania modelowe Uwzględniając złożoność masywu, a głównie jego częstą zmienność w czasie i prze­strzeni, w procesie jego rozpoznania stosowane są również badania modelowe, które obejmują zarówno modelowanie górotworu, jak i układu obudowa-górotwór. Są one prowadzone albo w warunkach laboratoryjnyc...

Badania polowe

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

Badania polowe Najczęściej stosowaną metodą badań polowych jest sondowanie masywu grunto­wego lub skalnego w celu rozpoznania stanu górotworu w ściśle wyselekcjonowanym, reprezentatywnym punkcie rozpoznawanego rejonu robót podziemnych. O ile sondy gruntowe dają stosunkowo jednoznaczne, powtarzalne ...