Prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - strona 10

Schematy statyczne konstrukcji

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Schematy statyczne konstrukcji Wśród najczęściej spotykanych schematów statycznych konstrukcji podziemnych można wymienić; • łuki płaskie oparte na skałach lub ścianach sztywnych, • łuki na ścianach odkształcalnych, • łuki podkowiaste i kołowe o dużych strzałkach, • pierścienie kołowe, eliptycz...

Schody

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Schody Schody prowadzą w dół do -i w górę od przejść podziemnych, stacji metra czy budowli punkto­wych. Ich stopnie należy projekto­wać zgodnie z ogólnymi zasadami o szerokości około 35 cm i wysokości 18 cm. Jeśli różnica poziomów nie prze­kracza 3,5 m, schody mogą być monoton­nym ciągiem biegowym ...

Sfałdowanie uwarstwionego górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Sfałdowanie uwarstwionego górotworu Sfałdowania mogą mieć różne długości fali - od kilku milimetrów do kilku kilometrów. Odpowiednio mamy więc mikro-, mezo-makro- i megafałdy, a ich układ również może być zróżnicowany i zmieniać się od fał­dów pionowych, poprzez ukośne do zakrzywionych (leżących). ...

Spękanie skał

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

Spękanie skał Jak stwierdził Muller [7j, cały masyw skorupy ziemskiej jest spę­kany i tworzy warstwową, strukturę, upodabniając go do muru z dokładnie dopasowa­nych bloków różnych rozmiarów. Bloki zwykle nie są prostopadłościanami, a ich zróż­nicowany, niejednorodny kształt jest wynikiem

Sposób przecisku

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Sposób przecisku. Innym sposobem realizacji obudowy małych krótkich tuneli jest jej przecisk pod przeszkodą. Główne urządzenia tarczowe - dźwigniki, prasy hydrau­liczne - są zmontowane na stałe przy ścianie oporowej komory podziemnej lub szybu i przesuwają nie tarczę, lecz gotową, zmontowaną obudow...

Stabilizacja górotworu

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Stabilizacja górotworu Stabilizacja górotworu jest jednym z najbardziej skutecznych metod realizacji bu­dowli podziemnych. Jest to zabieg, który czyni niebezpieczne środowisko dostępnym do prowadzenia robót zarówno metodami podziemnymi, jak i odkrywkowymi. Może­my wyróżnić stabilizację tymczasową n...

Stabilizacja i wzmacnianie układu nośnego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Stabilizacja i wzmacnianie układu nośnego Podstawowym problemem naturalnie uformowanego układu nośnego jest zachowa­nie wyjściowej jego sztywności, a wiec wyeliminowanie ubytków przekroju poprzecz­nego, np. w wyniku lokalnych obwałów górotworu. W tym celu stosuje się wiele me­tod wzmacniania i uszc...

Stacje typu leningradzkiego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Stacje typu leningradzkiego Wyjątkowo ściśle sprzężonymi konstrukcjami z wykonawstwem robót podziemnych są stacje typu leningradzkiego wybudowane na jednej z li­nii metra w Sankt Petersburgu. Są to stacje trój nawowe, które powstały między rozsuniętymi osiami tuneli szlakowych wykonanych metodą tar...

Sylikatyzacja i bitumizacja

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Sylikatyzacja i bitumizacja Sylikatyzacja jest procesem zeskalania górotworu szkłem wodnym z domieszką chlorku wapnia i innych składników regulujących proces wiązania i twardnienia iniektu. W odróżnieniu od cementu

Systemy przewietrzania budowli

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Systemy przewietrzania budowli Każda budowla podziemna musi być przewietrzana naturalnie lub mechanicznie. Podstawowym zadaniem przewietrzania jest wymiana powietrza w celu usunięcia z budowli: • zanieczyszczeń gazami i spalinami grożącymi zatruciem organizmów żywych lub korozją budowli i jej wypo...